Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
内容 Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
課題 物理学
レベル 中学校
タイプ 実験教室
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 英語
キーワード ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
シミュレーション Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Pappas Panagiotis
メールアドレス panospappas@yahoo.gr
学校 / 団体 Rodion Paideia
送信日 14/10/12
更新日 14/10/12