Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Description Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Sujet Physique
Niveau Collège
Type Labo
Durée 60 minutes
Réponses incluses Non
Langue Anglais
Mots clés ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Simulation(s) Kit de construction de circuit (CC seulement), labo virtuel


Auteur(s) Pappas Panagiotis
Email de contact panospappas@yahoo.gr
Ecole / Organisation Rodion Paideia
Date de soumission 12/10/14
Date de mise à jour 12/10/14