Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download Vagy letöltheti az összes fájlt egyetetlen zip-fájlba tömörítve.


Cím Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Leírás Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Tárgy Fizika
Szint Középiskola alap
Típus Labor
Időigény 60 perc
Válaszokkal Nem
Nyelv angol
Kulcsszavak ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Szimulációk Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre)


Szerző(k) Pappas Panagiotis
Email panospappas@yahoo.gr
Iskola / Szervezet Rodion Paideia
Közreadás 2014.10.12.
Frissítés 2014.10.12.