Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Beschreibung Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Thema Physik
Niveau Sekundarstufe I
Typ Praktikum
Dauer 60 Minuten
Antwort enthalten Nein
Sprache Englisch
Stichworte ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Simulation(en) Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor


Autoren Pappas Panagiotis
Schule / Organisation Rodion Paideia
Eingereicht am 12.10.14
Aktualisiert am 12.10.14