Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Beskrivelse Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Pappas Panagiotis
E-post for kontakt panospappas@yahoo.gr
Skole / Organisasjon Rodion Paideia
Lastet opp 12.10.14
Oppdatert 12.10.14