Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
描述 Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
科目 物理学
等级 初中
类型 实验室
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 英语
关键词 ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
仿真程序 直流电路虚拟实验室


作者 Pappas Panagiotis
联系邮件 panospappas@yahoo.gr
学校/组织 Rodion Paideia
提交日期 14-10-12
更新日期 14-10-12