Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Beskrivelse Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Emne Fysik
Niveau Mellemskole
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Simuleringer Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium


Forfattere Pappas Panagiotis
Skole / organisation Rodion Paideia
Dato for tilmelding 12-10-14
Dato for opdatering 12-10-14