Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
वर्णन Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Pappas Panagiotis
संपर्क ईमेल panospappas@yahoo.gr
शाळा/संस्था Rodion Paideia
दाखल दिनांक 10/12/14
आद्यवत 10/12/14