Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download όλων των αρχείων σε ένα συμπιεσμένο .zip


Τίτλος Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Περιγραφή Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Θέμα Φυσική
Επίπεδο Γυμνάσιο
Είδος Εργ
Διάρκεια 60 λεπτά
Απαντήσεις που περιλαμβάνονται Όχι
Γλώσσα Αγγλικά
Λέξεις κλειδιά ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Προσομοίωση(εις) Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο


Δημιουργοί Pappas Panagiotis
Email επικοινωνίας panospappas@yahoo.gr
Σχολείο / Οργανισμός Rodion Paideia
Ημερομηνία υποβολής 12/10/2014
Ημερομηνία ενημέρωσης 12/10/2014