Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
คำบรรยาย Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
สถานการณ์จำลอง การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Pappas Panagiotis
อีเมลล์ติดต่อ panospappas@yahoo.gr
โรงเรียน/หน่วยงาน Rodion Paideia
ส่งข้อมูลแล้ว 12/10/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 12/10/2014