Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
說明 Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
科目 物理
程度 中學
類型 實驗室
時間 60 分鐘
解答
語言 英語
關鍵字 ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
模擬教學 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室


作者 Pappas Panagiotis
聯繫 Email panospappas@yahoo.gr
學校 / 機構 Rodion Paideia
提交日期 2014/10/12
更新日期 2014/10/12