Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
აღწერილობა Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა English
საკვანძო სიტყვები ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Pappas Panagiotis
საკონტაქტო Email მისამართი panospappas@yahoo.gr
სკოლა / ორგანიზაცია Rodion Paideia
წარდგენილია 10/12/14
განახლებულია 10/12/14