Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα


Download all files as a compressed .zip


Title Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα
Description Οδηγίες για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος για την κατανόηση των εννοιών της ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και της τάση ηλεκτρικής πηγής.
Subject Physics
Level Middle School
Type Lab
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language English
Keywords ένταση, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση πηγής
Simulation(s) Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Author(s) Pappas Panagiotis
School / Organization Rodion Paideia
Date submitted 10/12/14
Date updated 10/12/14