943 хайлтын үр дүн LEY DE FARADAY INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд