Moodle et PhetColorado


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Moodle et PhetColorado
Тайлбар Ce cours Moodle intègre plusieurs activités à réaliser avec les simulations HTML5 du site PhetColorado. Niveau : seconde Programme : 2010 Utilisables avec des tablettes. Selon l'activité, un test Moodle guide l'activité ou un test Moodle valide la compréhension de l'activité.
Судлагдахуун Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги
Төрөл Лаб, Олон сонголтот Зарчмын Асуултууд, Удирдамжтай үйл ажиллагаа
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Тийм
Хэл Франц
Түлхүүр үгс équilibre réaction, bilan réaction, concentration molaire, descartes, force, moodle, newton, principe d'inertie, réfraction, seconde
Загварчлал(ууд) Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Гэрлийн хугарал (HTML5), Атом Угсрах (HTML5), Концентрац (HTML5), Динамикийн үндэс (HTML5), Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5)


Зохиогч(д) Claude Divoux
Сургууль / Байгууллага Lycée Marie Curie
Баталсан өдөр 6/29/18
Шинэчилсэн өдөр 9/9/18