Induction (college homework version) (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Induction (college homework version) (Inquiry Based)
Mô tả This uses both Faraday Lab and Faraday Law simulations. The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to: Identify equipment and conditions that produce induction; Compare and contrast how both a light bulb and voltmeter can be used to show characteristics of the induced current; Predict how the current will change when the conditions are varied; Explain practical applications of Faraday?s Law; Explain what is the cause of the induction There is also a high school version that can be used as an inclass assignment with fewer learning goals.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Magnetism, circuit, current, induce, phet activity
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday, Máy phát điện


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 09/06/2007
Ngày cập nhật 20/07/2013