PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Опис This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Субјект Хемија
Ниво High School (Виша школа), Основне студије - Увод
Тип Alignment
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи chemistry, curriculum
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, АЛФА-РАСПАД, Атомске интеракције (HTML5), Међуатомска деловања, Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Изједначавање хемијских једначина, ГАСНИ ЗАКОНИ , Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer), Преламање светлости (HTML5), Преламање светлости, БЕТА-РАСПАД, Зрачење црног тела (HTML5), Зрачење црног тела, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Наелектрисања и поља (HTML5), Електрична поља тачкастих наелектрисања, Судари (HTML5), СУДАРИ У МЕХАНИЦИ, Како видимо боје (HTML5), Како видимо боје, Концентрација (HTML5), Концентрација, Проводљивост, Интерполација података полиномом (кривом), Густина, НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ, Енергија, врсте и промене (HTML5), Енергија, врсте и промене, Енергија у скејт-парку, Особине гаса (HTML5), ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА, ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА, Изотопи и атомске масе, Транспорт кроз мембрану, МИКРОТАЛАСИ, Моларност (HTML5), Моларност, Поларност молекула, Облици молекула (HTML5), Облици молекула, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Нуклеарни распад, pH Скала (HTML5), pH СКАЛА, ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ, КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА, ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА , Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ, ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ, ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ, Радерфордово (Rutherford) расејање, ПОЛУПРОВОДНИЦИ, СОЛИ & ОТАПАЊЕ, Стања материје (HTML5), Агрегатна стања, Раствори шећера и соли, Сабирање вектора, Интерференција таласа (HTML5), Интерференција таласа


Аутори: Julia Chamberlain
Школа / Организација PhET
Послато 15.7.14.
Обновљено 15.9.21.