PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Açıklama This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Ders Kimya
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Uyum
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler chemistry, curriculum
Simülasyon(lar) Asit-Baz Çözeltileri (HTML5), Asit-Baz Çözeltisi, Alfa Bozunması, Atomik Etkileşimler (HTML5), Atomik etkilesim, Kimyasal Tepkimeleri Denkleştirme (HTML5), Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme , Balonlar ve Uçuculuk, Balonlar ve Durgun Elektrik (HTML5), Balon ve Durgun Elektrik, Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5), Beer Kanunu Deneyi, Bükülen Işık (HTML5), Işığın Kırılması, Beta Bozunması, Kara Cisim Işıması (HTML5), siyah cisim ışıması, Bir Molekül Yap, Atom Oluştur (HTML5), Atom üretme, Elektrik Yükleri ve Alanları (HTML5), Yükler ve Alanlar, Çarpışma Laboratuvarı (HTML5), Çarpışma labaratuvarı, Işık ve Renkler (HTML5), Işık ve Renkler, Derişim (HTML5), Konsantrasyon (Derişim), İletkenlik, Uygun Eğriyi Çıkarmak, Yoğunluk, Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar , Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri (HTML5), Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri, Enerji Kaykayı Parkı, Gazların Özellikleri (HTML5), Gazların Özellikleri, Sera Etkisi, Hidrojen atomu modeli, Isotopes and Atomic Mass, Zar Kanalları, Mikrodalga, Molarite (HTML5), Molarite, Molecule Polarity, Molekül Şekilleri (HTML5), Molekül Şekilleri, Moleküller ve Işık (HTML5), Moleküller ve Işık, Nükleer Fisyon, pH Ölçeği (HTML5), pH Ölçeği, Fotoelektrik olay, Kuantum Dalga Girişimi, Radyoaktif Yaş Tayini, Reaksiyona Girenler, Ürünler ve Kalanlar (HTML5), Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar, Reaksiyonlar & Oranlar, Tersinir Tepkime, Rutherford Saçılması, Yarı İletken, Tuzlar & Çözünürlük, Maddenin Halleri (HTML5), Maddenin halleri, Şeker ve Tuz Çözeltileri, Vektör toplama, Dalgalarda Girişim ve Kırınım (HTML5), Wave Interference


Yazar(lar) Julia Chamberlain
Okul / Kurum PhET
Gönderildiği tarih 15.07.2014
Güncellendiği tarih 15.09.2021