PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download всі файли у заархівованому вигляді (.zip)



Назва PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Опис This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Предмет Хімія
Рівень Старші класи, Студенти - початківці
Тип Інше
Відповіді включені Ні
Мова English
Ключові слова chemistry, curriculum
Симуляції Розчини кислот і основ  (HTML5), Acid-Base Solutions, Альфа випромінювання, Atomic Interactions (HTML5), Atomic Interactions, Урівняти хімічні рівняння (HTML5), Balancing Chemical Equations, Повітряні кулі і плавучість, Кульки і статична електрика (HTML5), Електризація та взаємодія зарядів, Beer's Law Lab (HTML5), Beer's Law Lab, Заломлення світла (HTML5), Заломлення світла, Бета випромінювання, Blackbody Spectrum (HTML5), Blackbody Spectrum, Build a Molecule, Будуємо атом (HTML5), Побудувати атом, Заряди і поля (HTML5), Заряди і поля, Collision Lab, Колір, що його бачить людина (HTML5), Колір, що його бачить людина, Концентрація (HTML5), Concentration, Електропровідність, Curve Fitting, Густина, Неонова та інші газоразрядні лампи, Форми енергії і її зміни (HTML5), Energy Forms and Changes, Парк для скейтів, Властивості газів (HTML5), Властивості газу, Парниковий ефект, Моделі атома водню, Ізотопи і атомні маси, Мембранні канали, Microwaves, Молярність (HTML5), Molarity, Molecule Polarity, Форми молекул (HTML5), Molecule Shapes, Молекули і світло (HTML5), Molecules and Light, Ядерні реакції, Шкала pH (HTML5), pH Scale, Фотоефект, Quantum Wave Interference, Гра з радіоактивного датування, Реакції, продукти і залишки (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Reactions & Rates, Зворотні реакції, Резерфордівське розсіяння, Напівровідники, Рзчинність солей, Стани матерії (HTML5), States of Matter, Розчини цукру і солей, Vector Addition, Інтерференція хвиль (HTML5), Wave Interference


Автор(и) Julia Chamberlain
Контактна електронна адреса learnthinkteach@gmail.com
Школа/ Організація PhET
Створено 15.07.14
Оновлено 13.08.19