PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Popis This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová chemistry, curriculum
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Kyslé a zásadité roztoky, Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie, Interakcia medzi atómami (HTML5), Vzájomná interakcia, Chemická rovnováha (HTML5), Chemická rovnováha, Balóny a vztlak, Balón a elektrostatika (HTML5), Balón a statická elektrina, Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Lambertov-Beerov zákon, Lom svetla (HTML5), Lom svetla, Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie, Žiarenie čierneho telesa (HTML5), Žiarenie čierneho telesa, Vytvor molekulu, Stavba atómu (HTML5), Stavba atómu, Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Pružné a nepružné zrážky (HTML5), Pružné a nepružné zrážky, Farebné videnie (HTML5), Farebné videnie, Koncentrácia (HTML5), Koncentrácia, Vodivosť, Aproximácia krivky, Hustota, Neónové svetlá a ostatné výbojky , Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny, Energia a skejt park, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Skleníkový efekt, Model atómu vodíka, Izotopy a relatívna atómová hmotnosť, Membránové kanály, Mikrovlnka, Molová koncentrácia (HTML5), Molová koncentrácia, Polarita molekuly, Tvary molekúl (HTML5), Molekulové tvary, Molekuly a žiarenie (HTML5), Molekuly a žiarenie, Štiepenie jadier, pH škála (HTML5), pH škála, Fotoelektrický jav, Interferencia kvantových vĺn, Datovanie rádioaktívnou metódou, Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5), Reaktant, Produkty a Zostatky, Reakcie & Hodnoty, Vratné reakcie, Rutherfordov pokus , Polovodiče, Soľ & Jej rozpustnosť, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Roztoky cukru a soli: Makro, Skladanie vektorov, Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia


Autor(i) Julia Chamberlain
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 15.7.2014
Dátum aktualizácie 15.9.2021