PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Opis This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Przedmiot Chemia
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Dopasowanie
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe chemistry, curriculum
Symulacja(e) Kwasowość i zasadowość roztworów (HTML5), Kwasowość i zasadowość roztworów, Rozpad alfa, Oddziaływanie atomów (HTML5), Oddziaływanie atomów, Bilansowanie Równań Chemicznych (HTML5), Bilansowanie Równań Chemicznych, Balony i siła wyporu, Balony i pole elektrostatyczne (HTML5), Balony i statyczne pole elektryczne, Prawo Beera (HTML5), Prawo Beera Lab, Odbicie i załamanie światła (HTML5), załamanie światła, Beta Decay, Widmo ciała doskonale czarnego (HTML5), Spektrum ciała doskonale czarnego, Zbuduj Cząsteczkę, Budujemy atom (HTML5), Budujemy atom, Ładunki i pola (HTML5), Ładunki i pola elektryczne, Zderzenia Lab (HTML5), Symulacja Kolizji, Widzenie kolorowe (HTML5), Widzenie kolorowe, Stężenie (HTML5), Stężenia, Przewodnictwo, Krzywa dopasowania, Gęstość, Lampa neonowa i inne lampy wyładowawcze, Formy energii i ich przemiany (HTML5), Formy energii i ich przemiany, Energia w Skate Parku, Gazy - właściwości (HTML5), Właściwości, Efekt cieplarniany, Modele atomu wodoru, Izotopy i masa atomowa, Model membrany, Mikrofale, Stężenie Molowe (HTML5), Stężenie Molowe, Polaryzacja Cząsteczek, Kształty cząsteczek (HTML5), Kształty Cząsteczek, Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (HTML5), Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne, Rozpad jądra, Skala pH (HTML5), skala pH, Efekt fotoelektryczny, Kwatowa interferencja fal, Datowanie Gra, Substraty, Produkty i Pozostałości (HTML5), Reagenty, Produkty i Pozostałości, Reakcje i ich szybkości, Reakcje odwracalne, Doświadczenie Rutherforda , Półprzewodniki, Sole i rozpuszczalność, Stany skupienia materii (HTML5), Stany materii, Roztwory cukru i soli, Dodawanie wektorów, Interferencja fal (HTML5), Interferencja fal


Autorzy Julia Chamberlain
Szkoła / Organizacja PhET
Data przesłania 14-07-15
Data zaktualizowana 21-09-15