PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Beskrivelse This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Alignment
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chemistry, curriculum
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Syre/base-løsning, Alfanedbryting, Atomære vekselvirkninger (HTML5), Atominteraksjoner, Balanser kjemiske ligninger (HTML5), Balancing Chemical Equations, Ballonger og oppdrift, Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet, Beers lov laboratorium (HTML5), Beer's lov laboratorium, Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys, Betanedbryting, Sortlegemespekter (HTML5), Blackbody Spectrum, Bygg et molekyl, Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom, Ladninger og Felt (HTML5), Charges and Fields, Collision Lab (HTML5), Støt-laboratorium, Fargesyn (HTML5), Fargesyn, Concentration (HTML5), Konsentrasjon, Conductivity, Kurvetilpasning, Density, Neonlys og andre gassutladningslamper, Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger, Energiskatepark, Gas Properties (HTML5), Gassegenskaper, Drivhuseffekten, Modeller av Hydrogenatomet, Isotoper og atommasse, Membrane Channels, Microwaves, Molaritet (HTML5), Molarity, Molekylpolaritet, Molekylform (HTML5), Molecule Shapes, Molekyler og lys (HTML5), Molekyler og lys, Fisjon, pH-skala (HTML5), pH-skala, Fotoelektrisk Effekt, Quantum Wave Interference, Spill om radioaktiv datering, Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5), Reaktanter, produkter og rester, Reactions & Rates, Reversible reaksjoner, Rutherford Scattering, Semiconductors, Salter og Løselighet, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, Sugar and Salt Solutions, Vektoraddisjon, Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Julia Chamberlain
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 15.07.14
Oppdatert 15.09.21