ქართული (ქართული)

Eating & Exercise Java Eating & Exercise Download Run now
pH სკალა (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH სკალა Java pH სკალა Download Run now
ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
ავაწყოთ ატომი Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
აირის თვისებები Java აირის თვისებები Download Run now
აკუმულატორის ძაბვა Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
ალფა დაშლა Java ალფა დაშლა Download Run now
ამომგდები ძალა Flash ამომგდები ძალა Download Run now
არითმეტიკა Flash არითმეტიკა Download Run now
ატომური ურთიერთქმედება Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
ბალონები და ამომგდები ძალა Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
ბეტა დაშლა Java ბეტა დაშლა Download Run now
ბირთვული დაშლა Java ბირთვული დაშლა Download Run now
ბუნებრივი გადარჩევა Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
გამტარის წინაღობა (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
გამტარის წინაღობა Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
გამტარუნარიანობა Java გამტარუნარიანობა Download Run now
გაწონასწორება (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
გენერატორი Java გენერატორი Download Run now
გენის ექსპრესიის საფუძვლები Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
გეომეტრიული ოპტიკა Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
დენი წრედში Java დენი წრედში Download Run now
დნმ-ის გაჭიმვა Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
ელექტრული ველის წარმოსახვა Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
ელექტრული კონდენსატორი Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
იზოტოპები, ატომური მასა Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
კონცენტრაცია (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
კონცენტრაცია Java კონცენტრაცია Download Run now
კულონის კანონი (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
ლაზერები Java ლაზერები Download Run now
მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
მაგნიტი და კომპასი Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
მარილები და ხსნადობა Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
მემბრანული არხები Java მემბრანული არხები Download Run now
მზის სისტემა Flash მზის სისტემა Download Run now
მიკროტალღები Java მიკროტალღები Download Run now
მოლარობა (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
მოლარობა Java მოლარობა Download Run now
მოლეკულები და სინათლე (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
მოლეკულები და სინათლე Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
მოლეკულური ძრავი Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
მჟავა და ტუტე ხსნარები Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
მრუდის მორგება Flash მრუდის მორგება Download Run now
მუხტები და ველები Flash მუხტები და ველები Download Run now
ნახევარგამტარი Java ნახევარგამტარი Download Run now
ნეირონი (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
ნეირონი Java ნეირონი Download Run now
ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
ნივთიერების მდგომარეობა Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
ომის კანონი (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
ომის კანონი Flash ომის კანონი Download Run now
ოპტიკური პინცეტები და დანართები Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
ორბიტები და გრავიტაცია Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
რეაქციები და შედეგები Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
სინათლის გარდატეხა (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
რეფრაქციის მოვლენა Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
სიმკვრივე Flash სიმკვრივე Download Run now
სტექიომეტრია (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
სტექიომეტრია Java სტექიომეტრია Download Run now
ტალღები სიმში (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
ტალღები სიმში Flash ტალღები სიმში Download Run now
ტალღის ინტერფერენცია Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
ტვირთი ზამბარაზე Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
ფარადეის კანონი (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
ფარადეის კანონი Flash ფარადეის კანონი Download Run now
ფართობის მშენებელი (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
ფერთა ხედვის პრინციპი Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
ფოტოელექტრიკული ეფექტები Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
ქანობი Java ქანობი Download Run now
ქანქარა (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
ქანქარების ლაბორატორია Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
შაქრის დას მარილის ხსნარი Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
შექცევადი რეაქციები Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
გასროლილი სხეული (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
ჭურვის გასროლა Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
ხმა Java ხმა Download Run now
ჰოკეი ელექტრული ველზე Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now

სიმულატორები არაა ნათარგმნი ქართული

სიმულატორების თარგმნა შესაძლებელია PhET Translation Utility-ს გამოყენებით.