ქართული (Georgian)

- HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
- Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alfanedbryting Java ალფა დაშლა Download Run now
Arealbyggar (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
- Flash არითმეტიკა Download Run now
- Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
- HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
- HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
- Java სტექიომეტრია Download Run now
- Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
- Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
- HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
- Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
- Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
- HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
- Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
- Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Betanedbryting Java ბეტა დაშლა Download Run now
- Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
- Flash ამომგდები ძალა Download Run now
- Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
- Flash მუხტები და ველები Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
- HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
- Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
- HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
- Java კონცენტრაცია Download Run now
- Java გამტარუნარიანობა Download Run now
- HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Kurvetilpassing Flash მრუდის მორგება Download Run now
- Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
- Flash სიმკვრივე Download Run now
- Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
- Java Eating & Exercise Download Run now
- Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
- Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energi i skateparken (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
- Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
- Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
- HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
- Flash ფარადეის კანონი Download Run now
- HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
- Java აირის თვისებები Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Genuttrykk Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
- Java გენერატორი Download Run now
- Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
- HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
- Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
- HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
- Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
- Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
- Java ლაზერები Download Run now
- Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
- Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Lodd og fjører Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
- Java მემბრანული არხები Download Run now
- Java მიკროტალღები Download Run now
- HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
- Java მოლარობა Download Run now
- Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Molekyl og lys (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
- Flash მზის სისტემა Download Run now
Naturleg utval Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
- HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
- Java ნეირონი Download Run now
Fisjon Java ბირთვული დაშლა Download Run now
- HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
- Flash ომის კანონი Download Run now
- Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
- Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Pendelforsøk (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
- Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
- Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
- HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
- Java pH სკალა Download Run now
- HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
- Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
- Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Spel om radioaktiv tidfesting Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
- Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
- HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
- Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
- Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
- HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
- Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
- Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
- HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
- Java ნახევარგამტარი Download Run now
- Java დენი წრედში Download Run now
- Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
- Java ხმა Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
- Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
- Java States of Matter: Basics Download Run now
- Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
- Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
- Java ქანობი Download Run now
- Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Bølgje på ein tråd (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
- Flash ტალღები სიმში Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Georgian

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.