ქართული (格鲁吉亚语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alpha衰变 Java ალფა დაშლა Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
算术 Flash არითმეტიკა Download Run now
原子间相互作用 Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java სტექიომეტრია Download Run now
气球和静电 Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
气球和浮力 Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
电池-电阻电路 Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
电池电压 Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
折射定律 Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta衰变 Java ბეტა დაშლა Download Run now
原子模型 Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
浮力 Flash ამომგდები ძალა Download Run now
电容器实验 Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
电荷与电场 Flash მუხტები და ველები Download Run now
电路实验(直流和交流) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
电路实验(仅直流) Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
光的混合 Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
浓度 (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
浓度 Java კონცენტრაცია Download Run now
物体导电性能实验 Java გამტარუნარიანობა Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
曲线拟合 Flash მრუდის მორგება Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
密度 Flash სიმკვრივე Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
饮食与运动 Java Eating & Exercise Download Run now
电场、电荷 Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
电荷曲棍球 Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
函数图像 Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash ფარადეის კანონი Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
气体属性 Java აირის თვისებები Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
发电机 Java გენერატორი Download Run now
几何光学 Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
同位素原子质量数 Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
激光器 Java ლაზერები Download Run now
磁体和指南针 Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
磁场和电流磁效应 Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
重物和弹簧 Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
膜通道 Java მემბრანული არხები Download Run now
微波 Java მიკროტალღები Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java მოლარობა Download Run now
分子马达 Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
分子和光 Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
太阳系系统 Flash მზის სისტემა Download Run now
自然选择(物竞天择) Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
神经元 (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
神经元 Java ნეირონი Download Run now
核裂变 Java ბირთვული დაშლა Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash ომის კანონი Download Run now
光量子控制 Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
光学镊子与应用 Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
光电效应 Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH სკალა Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
抛体运动 Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
量子波干涉 Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
放射线定年游戏 Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
无线电波与电磁场 Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
化学反应平衡 Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
可逆反应 Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
半导体 Java ნახევარგამტარი Download Run now
信号电路 Java დენი წრედში Download Run now
盐类和溶解度 Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
声音 Java ხმა Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
物质状态 Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java States of Matter: Basics Download Run now
拉伸DNA Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
糖和盐溶液 Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
斜面 Java ქანობი Download Run now
水波干涉 Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
绳波 (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
绳波 Flash ტალღები სიმში Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 格鲁吉亚语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.