ქართული (Georgian)

Azido-base disoluzioak (HTML5) HTML მჟავა და ტუტე ხსნარები (HTML5) Download Run now
Azido-base Soluzioak Java მჟავა და ტუტე ხსნარები Download Run now
Alfa-desintegrazioa Java ალფა დაშლა Download Run now
Azalera eraikitzailea (HTML5) HTML ფართობის მშენებელი (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash არითმეტიკა Download Run now
Elkarrekintza atomikoak Java ატომური ურთიერთქმედება Download Run now
Oreka lortzen (HTML5) HTML გაწონასწორება (HTML5) Download Run now
Ekuazio kimikoak doitzen (HTML5) HTML სტექიომეტრია (HTML5) Download Run now
Ekuazio Kimikoen Doiketa Java სტექიომეტრია Download Run now
Globoak eta Elektrizitate estatikoa Java ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა Download Run now
Globoak eta flotagarritasuna Java ბალონები და ამომგდები ძალა Download Run now
Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) HTML ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა (HTML5) Download Run now
Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Java აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Download Run now
Bateria-tentsioa Java აკუმულატორის ძაბვა Download Run now
Beer-en legea (HTML5) HTML ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია (HTML5) Download Run now
Beer-en Legea Java ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია Download Run now
Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) HTML სინათლის გარდატეხა (HTML5) Download Run now
Argi-errefrakzioa Java რეფრაქციის მოვლენა Download Run now
Beta-desintegrazioa Java ბეტა დაშლა Download Run now
Atomoa eraiki Java ავაწყოთ ატომი Download Run now
Flotagarritasuna Flash ამომგდები ძალა Download Run now
Kondentsadoreak Java ელექტრული კონდენსატორი Download Run now
Kargak eta Eremuak Flash მუხტები და ველები Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala Java წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია Download Run now
Kolore-ikusmena (HTML5) HTML ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) Download Run now
Ikuspenaren kolorea Java ფერთა ხედვის პრინციპი Download Run now
Kontzentrazioa (HTML5) HTML კონცენტრაცია (HTML5) Download Run now
Kontzentrazioa Java კონცენტრაცია Download Run now
Eroankortasuna Java გამტარუნარიანობა Download Run now
Coulomb-en legea (HTML5) HTML კულონის კანონი (HTML5) Download Run now
Doiketa-kurba Flash მრუდის მორგება Download Run now
Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Java დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია Download Run now
Dentsitatea Flash სიმკვრივე Download Run now
Neon argiak eta deskarga-lanparak Java ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები Download Run now
Elikadura & Ariketa fisikoa Java Eating & Exercise Download Run now
Ametsen eremu elektrikoa Java ელექტრული ველის წარმოსახვა Download Run now
Hockeya eremu elektrikoan Java ჰოკეი ელექტრული ველზე Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) Download Run now
Funtzioen grafiko sortzailea Flash კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი Download Run now
Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Java ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია Download Run now
Faraday-ren legea (HTML5) HTML ფარადეის კანონი (HTML5) Download Run now
Faradayren Legea Flash ფარადეის კანონი Download Run now
Indarrak eta higidura: oinarriak (HTML5) HTML ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) Download Run now
Gas-ezaugarriak Java აირის თვისებები Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია (HTML5) Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak Java გენის ექსპრესიის საფუძვლები Download Run now
Sorgailua Java გენერატორი Download Run now
Optika geometrikoa Flash გეომეტრიული ოპტიკა Download Run now
Grabitatea eta orbitak (HTML5) HTML ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) Download Run now
Grabitatea eta Orbitak Java ორბიტები და გრავიტაცია Download Run now
Grabitazio-indarraren laborategia (HTML5) HTML იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) Download Run now
Grabitazio-indarraren Laborategia Java იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში Download Run now
Isotopoak eta Masa Atomikoa Java იზოტოპები, ატომური მასა Download Run now
Laserrak Java ლაზერები Download Run now
Imana eta iparrorratza Java მაგნიტი და კომპასი Download Run now
Imanak eta elektroimanak Java მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები Download Run now
Masak eta Malgukiak Flash ტვირთი ზამბარაზე Download Run now
Mintz-kanalak Java მემბრანული არხები Download Run now
Mikrouhinak Java მიკროტალღები Download Run now
Molartasuna (HTML5) HTML მოლარობა (HTML5) Download Run now
molaritatea Java მოლარობა Download Run now
Motore Molekularrak Java მოლეკულური ძრავი Download Run now
Molekulak eta argia (HTML5) HTML მოლეკულები და სინათლე (HTML5) Download Run now
Molekulak eta Argia Java მოლეკულები და სინათლე Download Run now
Nire eguzki-sistema Flash მზის სისტემა Download Run now
Hautespen naturala Java ბუნებრივი გადარჩევა Download Run now
Neurona (HTML5) HTML ნეირონი (HTML5) Download Run now
Neurona Java ნეირონი Download Run now
Fisio nuklearra Java ბირთვული დაშლა Download Run now
Ohm-en legea (HTML5) HTML ომის კანონი (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea Flash ომის კანონი Download Run now
Kuantu-kontrol optikoa Java ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია Download Run now
Pintza Optikoak eta Aplikazioak Java ოპტიკური პინცეტები და დანართები Download Run now
Pendulu-laborategia (HTML5) HTML ქანქარა (HTML5) Download Run now
Laborategi-pendulua Flash ქანქარების ლაბორატორია Download Run now
Efektu fotoelektrikoa Java ფოტოელექტრიკული ეფექტები Download Run now
pH eskala (HTML5) HTML pH სკალა (HTML5) Download Run now
pH eskala Java pH სკალა Download Run now
Jaurtigaiaren higidura (HTML5) HTML გასროლილი სხეული (HTML5) Download Run now
Jaurtigaiaren ibilbidea Flash ჭურვის გასროლა Download Run now
Uhin kuantikoen interferentzia Java კვანტური ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Java რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) Download Run now
Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Java რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი Download Run now
Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) HTML რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები (HTML5) Download Run now
Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Java რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები Download Run now
Erreakzioak eta abiadura Java რეაქციები და შედეგები Download Run now
Kable-erresistentzia (HTML5) HTML გამტარის წინაღობა (HTML5) Download Run now
Kable baten erresistentzia Flash გამტარის წინაღობა Download Run now
Erreakzio itzulgarriak Java შექცევადი რეაქციები Download Run now
Rutherdord-en esperimentua (HTML5) HTML რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) Download Run now
Erdieroaleak Java ნახევარგამტარი Download Run now
Seinalearen zirkuitua Java დენი წრედში Download Run now
Gatzak & Disolbagarritasuna Java მარილები და ხსნადობა Download Run now
Soinua Java ხმა Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Materia-egoerak Java ნივთიერების მდგომარეობა Download Run now
Materiaren egoerak: oinarriak (HTML5) HTML ნივთიერების მდგომარეობები (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java States of Matter: Basics Download Run now
DNA luzatu Java დნმ-ის გაჭიმვა Download Run now
Azukre- eta gatz-disoluzioa Java შაქრის დას მარილის ხსნარი Download Run now
Arlanpa Java ქანობი Download Run now
Uhin-interferentzia Java ტალღის ინტერფერენცია Download Run now
Uhina soka batean (HTML5) HTML ტალღები სიმში (HTML5) Download Run now
Uhina soka batean Flash ტალღები სიმში Download Run now

Itzuli gabeko simulazioak

Itzuli gabeko simulazioak PhET Itzulpenerako-tresna erabiliz itzuli daitezke.