Монгол (Монгол) (Μογγολικά)

Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Διάσπαση Άλφα Java Альфа Задрал Download Run now
Δημιουργός περιοχών (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Αριθμητική (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Ισορροπία ροπών (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Μπαλόνια & Άνωση Java Сав ба Энерги Download Run now
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Δομή Ζωνών Java Долгионы бүтэц Download Run now
Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Τάση Μπαταρίας Java батарейн хүчдэл Download Run now
Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Διάθλαση φωτός (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Διάθλαση του φωτός Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Διάσπαση Βήτα Java Бетта Задрал Download Run now
Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Φάσμα μελανού σώματος Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Java Quantum Bound States Download Run now
Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Δημιουργία κλάσματος Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Δημιουργία μορίου Java Молекул байгуулах Download Run now
"Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
"Κατασκεύασε" ένα άτομο Java Атом Байгуулах Download Run now
Άνωση Flash Архимедийн хүч Download Run now
calculus-grapher Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Εργαστήριο πυκνωτών Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Φορτία και πεδία Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Εργαστήριο συγκρούσεων Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Έγχρωμη όραση (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Έγχρωμη όραση Java Өнгө Харах Download Run now
Συγκέντρωση (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Αγωγιμότητα Java Дамжуулалт Download Run now
Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Java Хоёр нүх ба Download Run now
Προσαρμογή καμπύλης Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Πυκνότητα Flash Нягт Download Run now
Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
Διατροφή & Άσκηση Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Java Electric Field Hockey Download Run now
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Ενεργειακό Πάρκο Skate Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Σχεδιαστής Εξίσωσης Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Εκτίμηση Flash Тооцоолол Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Πίεση και Ροή υγρού Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Forces in 1 Dimension Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Δυνάμεις και κίνηση Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Ταίριασμα κλασμάτων Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Εισαγωγή στα κλάσματα Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Τριβή (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Τριβή Flash үрэлт Download Run now
Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Ιδιότητες Αερίου Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Γεννήτρια Java Үүсгүүр Download Run now
geometric-optics Flash Геометр оптик Download Run now
Παγετώνες Java Мөсөн гол Download Run now
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Βαρύτητα και Τροχιές Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Νόμος του Χουκ (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Ισότοπα και ατομική μάζα Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Lasers Java Лазерууд Download Run now
Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Προσγείωση στη Σελήνη! Flash Саранд Газардагч Download Run now
Μαγνήτης και Πυξίδα Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Φτιάξε το δέκα (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Μάζες και ελατήρια (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Βαρίδια & Ελατήρια Flash Масс ба пүрш Download Run now
Λαβύρινθος Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Κανάλια μεμβράνης Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Μικροκύματα Java Микро долгион Download Run now
Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Μοριακοί Κινητήρες Java Molecular Motors Download Run now
Πολικότητα Μορίων (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Μόρια και Φως (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Σχήματα μορίων (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Κίνηση σε 2Δ Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Ο Κινούμενος Άνδρας Java Явж буй Хүн Download Run now
Μαγνητική Τομογραφία Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Το ηλιακό μου σύστημα Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Φυσική επιλογή Java Байгалийн Селекци Download Run now
Νευρώνας (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Κανονικές καταστάσεις Flash Хэвийн Горим Download Run now
Πυρηνική σχάση Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Νόμος του Ωμ (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Νόμος του Ωμ Flash ohms-law Download Run now
Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Εργαστήριο εκκρεμούς Flash pendulum-lab Download Run now
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
Κλίμακα pH (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Τεκτονική πλάκα Java Тектоник Хавтан Download Run now
Πιθανότητες Pinko (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Κίνηση βλήματος (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Quantum Wave Interference Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Φορτίο ακτινοβολίας Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Ραδιοκύματα Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Αντίσταση σε καλώδιο Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Συντονισμός Flash Ресонанс Download Run now
Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Java Эргэх Урвал Download Run now
Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Semiconductors Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Σήμα - Κύκλωμα Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Άλατα & Διαλυτότητα Java Давс ба Уусмал Download Run now
Ηχητικά κύματα Java Дуу Download Run now
Καταστάσεις της ύλης (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Πείραμα Stern-Gerlach Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
Τέντωμα DNA Java Stretching DNA Download Run now
Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Κεκλιμένο Επίπεδο Java Налуу Download Run now
ροπή στρέψης Java Хүчний Момент Download Run now
Travoltage Java Жон Травольт Download Run now
Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Υπό πίεση (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Υπό πίεση Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Τιμή μονάδας (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Πρόσθεση ανύσματος Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Συμβολή κυμάτων (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Συμβολή κυμάτων Java Долгионы интерференци Download Run now
Κύματα σε χορδή (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Προσομοιώσεις που δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί στα Μογγολικά

Οι αμετάφραστες προσομοιώσεις μπορούν να μεταφραστούν με τη χρήση του Βοηθητικού Προγράμματος Μετάφρασης του PhET.