Монгол (Монгол) (Mongoli)

Happo-emäs-liuokset (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Alfasäteily Java Альфа Задрал Download Run now
Pinta-alan rakentaja (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Pinta-ala ja algebra (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Pinta-alamalli desimaaleilla (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Pinta-alamallin johdanto (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Pinta-alamallilla kertominen (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Aritmetiikka (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Atomien vuorovaikutukset (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Tasapainottaminen (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Ilmapallot ja noste Java Сав ба Энерги Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähköä Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
- Java Долгионы бүтэц Download Run now
Patteri - Vastus - sähköpiiri Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
- Java батарейн хүчдэл Download Run now
Beerin laki (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Taittuva valo (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Valon taittuminen Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Betasäteily Java Бетта Задрал Download Run now
- HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Mustan kappaleen säteilyn spektri Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
- Java Quantum Bound States Download Run now
- HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
- Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Rakenna molekyyli Java Молекул байгуулах Download Run now
Atomien rakentaminen (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Atomien rakentaminen Java Атом Байгуулах Download Run now
Noste Flash Архимедийн хүч Download Run now
- Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Tutki kapasitanssia! Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Törmäyslaboratorio Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Värien näkeminen (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Värien näkeminen Java Өнгө Харах Download Run now
Konsentraatio (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
- Java Дамжуулалт Download Run now
- HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
- Java Хоёр нүх ба Download Run now
Käyrän sovitus mittausarvoihin Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
- Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Tiheys Flash Нягт Download Run now
Neonvalot ja loisteputket Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
- Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
- Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
- Java Electric Field Hockey Download Run now
- HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
- Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
- Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
- Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
- Flash Графикийн Томьёо Download Run now
- Flash Тооцоолол Download Run now
Lausekkeen vaihto (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Faraday'n laki (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
- Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
- Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Forces and Motion Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Voimat ja liike: perusteet (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
- Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
- HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
- Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
- HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
- HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
- Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
- HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Kitka (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Kitka Flash үрэлт Download Run now
- HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
- HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Kaasun ominaisuudet Java Хийн Шинж чанар Download Run now
- HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
- Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Generaattori Java Үүсгүүр Download Run now
Geometrinen optiikka Flash Геометр оптик Download Run now
- Java Мөсөн гол Download Run now
Suorien piirtäminen (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
- HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
- HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Painovoimalaboratorio (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Kasvihuoneilmiö Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Hooken laki (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Vety-atomin malleja Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Isotoopit ja atomimassa (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Isotoopit ja atomimassat Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
John Travoltti (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
- Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Laserit Java Лазерууд Download Run now
- HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
- Flash Саранд Газардагч Download Run now
Magneetti ja kompassi Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Magneetit ja sähkömagneetit Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
- HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
- HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
- HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Jouset ja massat Flash Масс ба пүрш Download Run now
- Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
- Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
- Java Микро долгион Download Run now
Molaarisuus (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Molekyylin polaarisuus (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Molekyylit ja valo (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Molekyylin muoto (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Liikkuva ihminen Java Явж буй Хүн Download Run now
- Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
- Flash Миний Нарын Систем Download Run now
- Java Байгалийн Селекци Download Run now
Hermosolu (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
- Flash Хэвийн Горим Download Run now
Fissio Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Ohmin laki (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Ohmin laki Flash ohms-law Download Run now
- Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Heilurilaboratorio Flash pendulum-lab Download Run now
Valosähköinen ilmiö Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH-asteikko (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
pH-asteikko: perusteet (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Java Тектоник Хавтан Download Run now
- HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
- HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
- HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
- Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
- Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Säteilevä varaus Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Radioajoituspeli Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
- Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Resistanssi johtimessa (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Vaijerin resistanssi Flash resistance-in-a-wire Download Run now
- Flash Ресонанс Download Run now
Käänteinen suunta Java Эргэх Урвал Download Run now
Leppäkertun pyörimisliike Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Rutherfordin koe (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
- Java Хагас дамжуулагч Download Run now
- Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Suolojen liukoisuus Java Давс ба Уусмал Download Run now
Ääni Java Дуу Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
- HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Kaltevataso Java Налуу Download Run now
Vääntömomentti Java Хүчний Момент Download Run now
John Travoltage Java Жон Травольт Download Run now
Trigonometria (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Paineen alla (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
- Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
- HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
- HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Aaltojen interferenssi Java Долгионы интерференци Download Run now
Aalto langassa (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now
- Flash Векторыг Нэмэх Download Run now

Simulations, joita ei vielä ole käännetty kielelle Mongoli

Loput simulaatiot voi kääntää käyttäen PhET-käännöstyökalua.