Монгол (Монгол) (Mongolian)

Saure & basische Lösungen (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Alphazerfall Java Альфа Задрал Download Run now
Flächen belegen (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Algebra (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Dezimalzahlen (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Einführung (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Flächenmodell Multiplikation (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Arithmetik - Zahlenkunst (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Atomare Wechselwirkung (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Reaktionsgleichungen ausgleichen (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Ballons & Auftrieb Java Сав ба Энерги Download Run now
Ballons und statische Elektrizität (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Ballons und statische Elektrizität Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Bandstruktur Java Долгионы бүтэц Download Run now
Batterie-Widerstandsstromkreis Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Batteriespannung Java батарейн хүчдэл Download Run now
Lambert-Beer's Absorptionslabor (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Lichtbrechung (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Lichtbrechung Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Betazerfall Java Бетта Задрал Download Run now
Schwarzkörper Strahlung (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Spektrum eines Schwarzen Strahlers Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Quanten gebundene Zustände Java Quantum Bound States Download Run now
Brüche bilden (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Brüche bilden Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Bau ein Molekül Java Молекул байгуулах Download Run now
Bau ein Atom (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Bau ein Atom Java Атом Байгуулах Download Run now
Auftrieb Flash Архимедийн хүч Download Run now
calculus-grapher Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Kondensatorlabor Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Kapazität Labor: Einstieg (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Ladungen und Felder (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Ladungen und Felder Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Stromkreise schalten: Gleichstrom (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Stromkreise schalten: Virtuelles Gleichstrom-Labor (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Kollisionslabor Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Farbwahrnehmung (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Farbwahrnehmung Java Өнгө Харах Download Run now
Konzentration (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Leitfähigkeit Java Дамжуулалт Download Run now
Coulomb-Gesetz (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Doppel Potentialtopf und kovalente Bindungen Java Хоёр нүх ба Download Run now
Trendlinien anpassen Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
DAVISSON-GERMER: Elektronenbeugung Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Dichte Flash Нягт Download Run now
Neonlicht und andere Entladungslampen Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
Ernährung und Bewegung Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Elektrisches Feld der Träume Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Elektrisches Hockey Java Electric Field Hockey Download Run now
Energieformen und Energieumwandlungen (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Energieformen und Energieumwandlungen Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Energieskatepark Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energieskatepark (1) (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Energieskatepark: Basics Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Gleichheit schaffen (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Gleichheit schaffen: Grundlagen (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Gleichheit schaffen: Zwei Variablen (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Graph einer Funktion Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Verhältnisse schätzen Flash Тооцоолол Download Run now
Terme Komponieren (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Faradays Elektromagnetisches Labor Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Elektromagnetische Induktion (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Flüssigkeitsdruck und Durchfluss Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Kräfte in einer Dimension Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Kräfte und Bewegung Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Kräfte und Bewegung: Grundlagen (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Wellen zusammensetzen nach FOURIER Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Brüche paaren (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Brüche angleichen Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Brüche: Gleichsetzen (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Brüche: Einführung (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Einführung: Brüche Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Brüche: Gemischte Zahlen (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Reibung (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Reibung Flash үрэлт Download Run now
Funktionen Düse (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Funktionen Düse (Einstieg) (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Gaseigenschaften Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Genexpression: Grundlagen (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
Genmaschine: Das Lactose-Operon Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Generator Java Үүсгүүр Download Run now
Geometrische Optik Flash Геометр оптик Download Run now
Gletscher Java Мөсөн гол Download Run now
Geraden ziehen (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Quadratische Kurven (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Steigung und Achsenabschnitt (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Schwerkraft und Umlaufbahnen Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Gravitationslabor (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Der Treibhauseffekt Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Hookesches Gesetz (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Modelle des Wasserstoffatoms Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Isotope und Atommasse (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Isotope und Atommassen Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Marienkäferbewegung 2D Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Laser Java Лазерууд Download Run now
Lineare Regression (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Mondlandefähre Flash Саранд Газардагч Download Run now
Magnet und Kompass Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Stabmagnet und Elektromagnet Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Mach zehn draus (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Massen und Federn (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Massen und Federn: (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Massen und Spiralfedern Flash Масс ба пүрш Download Run now
Irrgarten Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Membrankanäle Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Mikrowellen Java Микро долгион Download Run now
Stoffmengenkonzentration (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Molekularmotor Java Molecular Motors Download Run now
Dipolmoleküle (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Moleküle und Licht (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Molekülgeometrien (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Molekülgeometrie - Grundlagen (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Bewegung in 2D Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Der bewegte Mann Java Явж буй Хүн Download Run now
Kernspintomographie ganz einfach Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Mein SonnenSystem Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Natürliche Selektion Java Байгалийн Селекци Download Run now
Stimulation eines Neurons (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Normalschwingungen 1D & 2D Flash Хэвийн Горим Download Run now
Kernspaltung Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Ohmsches Gesetz (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Ohmsches Gesetz Flash ohms-law Download Run now
Optische Quantenkontrolle Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Optische Pinzetten und Anwendungen Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Pendel (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Pendel-Labor Flash pendulum-lab Download Run now
Der photoelektrische Effekt Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH Skala (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
pH Skala: Grundlagen (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Plattentektonik Java Тектоник Хавтан Download Run now
Plinko Nagelbrett (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Projektilbewegung (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Proportionen Spiel (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
Tunneleffekt und Wellenpakete Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Quantenwellen Interferenz Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Strahlende Ladung Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Radiometrische Datierung Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Radiowellen und Elektromagnetische Felder Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Schiefe Ebene: Kräfte und Bewegung Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reaktanden, Produkte und Überresten (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Reaktionen & Geschwindigkeiten Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Widerstand in einem Kabel (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Widerstand in einem Kabel Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Resonanz Flash Ресонанс Download Run now
Reversible Reaktionen Java Эргэх Урвал Download Run now
Käfer-Karussell Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Rutherford Streuung (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Halbleiter Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Signal-Stromkreis Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Salze & Löslichkeit Java Давс ба Уусмал Download Run now
Schall Java Дуу Download Run now
Aggregatszustände (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Aggregatszustände: Grundbegriffe (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
STERN-GERLACH Experiment Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
DNS-Molekül strecken Java Stretching DNA Download Run now
Zucker- und Salzlösungen Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Schiefe Ebene Java Налуу Download Run now
Drehmoment Java Хүчний Момент Download Run now
John Travoltage Java Жон Травольт Download Run now
Trigonometrie Tour (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Unter Druck (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Unter Druck Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
pro Einheit (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Wellen Interferenz (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Interferenz Java Долгионы интерференци Download Run now
Seilwelle (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Simulationen noch nicht übersetzt in Mongolian

Die verbleibenden Simulationen können mit Hilfe der PhET Translation Utility übersetzt werden.