Exploring Area and Perimeter


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Exploring Area and Perimeter
Açıklama Students will walk through a guided activity using the Area Builder simulation. The activity is made up of three phases: exploration, explanation, and challenge. There is also an exit ticket (assessment) to prove student learning. The essential questions include: How is the area of a figure determined? How is the perimeter of a figure determined? Is it possible for two shapes to have the same areas but different perimeters? How?Is it possible for two shapes to have the same perimeters but different areas? How?
Ders Matematik
Seviye K-5
Tür Rehberli Etkinlik
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler area, challenge, explanation, exploration, perimeter
Simülasyon(lar) Alan Oluşturucu (HTML5)


Yazar(lar) Jill Minello
Okul / Kurum Hunter College
Gönderildiği tarih 08.03.2020
Güncellendiği tarih 08.03.2020