חקר כוח חיכוך


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง חקר כוח חיכוך
คำบรรยาย מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Hebrew
คำสำคัญ כוח חיכוך
สถานการณ์จำลอง แรงใน 1 มิติ


ผู้เขียน Elena Cher
โรงเรียน/หน่วยงาน mekif het ashdod
ส่งข้อมูลแล้ว 9/2/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 9/2/2017