חקר כוח חיכוך


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 חקר כוח חיכוך
内容 מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
課題 物理学
レベル 中学校
タイプ 実験教室, 宿題
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 ヘブライ語
キーワード כוח חיכוך
シミュレーション 一次元の力(Forces in 1 Dimension)


著者 Elena Cher
学校 / 団体 mekif het ashdod
送信日 17/02/09
更新日 17/02/09