חקר כוח חיכוך


Download all files as a compressed .zip


Title חקר כוח חיכוך
Description מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
Subject Physics
Level Middle School
Type Homework, Lab
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Hebrew
Keywords כוח חיכוך
Simulation(s) Gaya Satu Dimensi


Author(s) Elena Cher
Contact Email lenayuch@gmail.com
School / Organization mekif het ashdod
Date submitted 17/02/09
Date updated 17/02/09