חקר כוח חיכוך


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel חקר כוח חיכוך
Beschreibung מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
Thema Physik
Niveau Sekundarstufe I
Typ Hausaufgabe, Praktikum
Dauer 60 Minuten
Antwort enthalten Nein
Sprache Hebrew
Stichworte כוח חיכוך
Simulation(en) Kräfte in einer Dimension


Autoren Elena Cher
Schule / Organisation mekif het ashdod
Eingereicht am 09.02.17
Aktualisiert am 09.02.17