חקר כוח חיכוך


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური חקר כוח חיכוך
აღწერილობა מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა
ტიპი ლაბორატორია, საშინაო დავალება
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Hebrew
საკვანძო სიტყვები כוח חיכוך
სიმულაციები Forces in 1 Dimension


ავტორები Elena Cher
სკოლა / ორგანიზაცია mekif het ashdod
წარდგენილია 2/9/17
განახლებულია 2/9/17