חקר כוח חיכוך


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 חקר כוח חיכוך
說明 מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
科目 物理
程度 中學
類型 作業, 實驗室
時間 60 分鐘
解答
語言 希伯來語
關鍵字 כוח חיכוך
模擬教學 一維空間的作用力


作者 Elena Cher
學校 / 機構 mekif het ashdod
提交日期 2017/2/9
更新日期 2017/2/9