חקר כוח חיכוך


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक חקר כוח חיכוך
वर्णन מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Hebrew
खुणेचे शब्द כוח חיכוך
सादश्य एक प्रतलीय बल


लेखक Elena Cher
शाळा/संस्था mekif het ashdod
दाखल दिनांक 2/9/17
आद्यवत 2/9/17