חקר כוח חיכוך


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 חקר כוח חיכוך
描述 מיועד לתלמידים בכיתות הלומדות פיזיקה בחטיבת הביניים בהעמקה
科目 物理学
等级 初中
类型 实验室, 家庭作业
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 希伯来语
关键词 כוח חיכוך
仿真程序 一维空间的作用力


作者 Elena Cher
学校/组织 mekif het ashdod
提交日期 17-2-9
更新日期 17-2-9