Ελληνικά (Грчки)

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Алфа зрачење Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
- HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
- HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
АРИТМЕТИКА Flash Αριθμητικός Download Run now
- HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Интеракција меѓу атомите Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Рамнотежа (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Рамнотежа Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Изедначување на хемиски равенки (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Изедначување на хемиски равенки Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Балони и статички електрицитет Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Закони на идеален гас Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Балони и статички електрицитет (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Енергетски нивоа Java Δομή Ζωνών Download Run now
Просто струјно коло (Батерија-Отпорник) Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Напон на батеријата Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Прекршување на светлината Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Бета зрачење Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
- HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Зрачење на црно тело Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Состојби на квантни врски Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
- HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Направи дел Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Направи молекул Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Направи атом Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Потисок Flash Άνωση Download Run now
Функции,изводи,интеграли Flash calculus-grapher Download Run now
Кондензатор Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
- HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
- HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Електрични полиња на точкести електрицитети Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Конструкција на струјно коло (AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
- HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
- HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Судари во механиката Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Како ги гледаме боите (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Како ги гледаме боите Java Έγχρωμη όραση Download Run now
- HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Концентрација Java Συγκέντρωση Download Run now
Проводливост Java Αγωγιμότητα Download Run now
- HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Двојни јами и ковалентни врски Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
Интерполација на податоци Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Давидсон-Гермер: Електронска дифракција Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Густина Flash Πυκνότητα Download Run now
- HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Неонски ламби и други ламби на празнење Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Електрично поле Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Електричен хокеј Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Видови облици на енергија (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Видови облици на енергија Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Енергија во скејт-паркот Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
График на квадратна функција Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Процена Flash Εκτίμηση Download Run now
- HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Фарадеева Електромагнетна лабораторија Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
- HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Фарадеев закон за електромагнетна индукција Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Проток на флуиди и притисок Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Сила 1-D. II Њутнов закон Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Движења и сили Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Сили и движење - Основи (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Сили и движење - Основи Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
- HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Сложување на делови Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
- HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Делови - Вовед Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
- HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Триење (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Триење Flash Τριβή Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
- HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Особини на идеален гас Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
Особини на гените - Основи (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Особини на гените - Основи Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Генератор Java Γεννήτρια Download Run now
Геометриска оптика Flash geometric-optics Download Run now
Глечери Java Παγετώνες Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
- Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
Ефект на стаклена градина Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
- HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Модел на атомот на Водород Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
- HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Изотопи и атомски маси Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Пренесување на електрицитет (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Движење на Буба мара 2D Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Ласери Java Lasers Download Run now
- HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Месечева сонда Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Магнет и компас Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Магнети и Електромагнети Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
- HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
- HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
- HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Лавиринт ( брзина-забрзување) Java Λαβύρινθος Download Run now
Транспортирање низ мембрана Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
МИКРОБРАНОВИ Java Μικροκύματα Download Run now
Моларност (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Моларност Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Молекуларни мотори Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Поларност на молекули (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Поларност на молекули Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Молекули и светлост (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Молекули и светлост Java Μόρια και Φως Download Run now
Облици на молекул (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Облици на молекул Java Σχήματα μορίων Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Облици на молекул: Основи Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Движење во 2-D Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Шетач (променливо праволиниско движење) Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
Едноставен МРИ Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Мој Соларен систем Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Природна селекција Java Φυσική επιλογή Download Run now
НЕВРОН (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
НЕВРОН Java Νευρώνας Download Run now
Нормални модови Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Нуклеарна фисија Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
КВАНТНА ОПТИКА Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Оптички пинцети и апликации Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
- HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Нишало Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Фотоелектричен ефект Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
рН Скала (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
рН Скала Java Κλίμακα pH Download Run now
- HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Тектонски плочи Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
- HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Распределба на веројатност Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
- HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Движење на проектил Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
- HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Квантно тунелирање и Бранови пакети Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
Интерференција на квантни бранови Java Quantum Wave Interference Download Run now
Зрачење на електрицитети во движење Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Датирање со помош на радиоактивност-игра Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Радио бранови & Електромагнетни полиња Java Ραδιοκύματα Download Run now
Рампа: Движења и сили Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Отпорност на жица (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Отпорност на жица Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Резонанса Flash Συντονισμός Download Run now
Повратни (реверзибилни) процеси Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Рутерфордово расејување (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Рутерфордово расејување Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
Модел на самодвижечки честички Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Полупроводници Java Semiconductors Download Run now
Сигнал и проводник Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Соли & растварање Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Звучни бранови Java Ηχητικά κύματα Download Run now
- HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
- HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата: Основи Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Штерн-Герлахов експеримент Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
Исправување на DNA Java Τέντωμα DNA Download Run now
Раствори шеќер и сол Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Тело на косина Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
МОМЕНТ НА СИЛАТА Java ροπή στρέψης Download Run now
Пренесување на електрицитет Java Travoltage Download Run now
- HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисок (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисок Java Υπό πίεση Download Run now
- HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Собирање на вектори Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
- HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Интерференција на бранови Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Бранови на жица (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Бранови на жица Flash wave-on-a-string Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now