Ελληνικά (Greek)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alfa rozklad Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
- HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
- Flash Αριθμητικός Download Run now
- HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
- Java Δομή Ζωνών Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Napětí baterie Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Lom světla Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Beta rozklad Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Spektrum černého tělesa (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
- Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
- HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Sestav zlomek Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Stavba molekuly Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Vztlak Flash Άνωση Download Run now
calculus-grapher Flash calculus-grapher Download Run now
Deskový kondenzátor Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
- HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
- HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Srážky Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Συγκέντρωση Download Run now
vodivost Java Αγωγιμότητα Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
- Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
- Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
- Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Hustota Flash Πυκνότητα Download Run now
- HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
- Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
Stravování a cvičení Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
zobrazení elektrického pole Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Elektrický Hokej Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Energetický Skate Park Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Průzkumník rovnosti (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
- Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
- Flash Εκτίμηση Download Run now
- HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Síla na jedné přímce Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Síla a Pohyb Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Síla a pohyb Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
- Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
- HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Hledání rovností - hra Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
- HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Úvod do zlomků Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
- HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Tření Flash Τριβή Download Run now
Tvůrce funkcí (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
- HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
- HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
- Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Γεννήτρια Download Run now
geometric-optics Flash geometric-optics Download Run now
- Java Παγετώνες Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Kreslení přímky Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
- HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
Skleníkový efekt Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
- Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
- Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Lasery Java Lasers Download Run now
Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Lunární modul Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet a kompas Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
- HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
- HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
- HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Závaží a pružiny Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Hra s bludištěm Java Λαβύρινθος Download Run now
Membránové Kanály Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
mikrovlny Java Μικροκύματα Download Run now
Molarita (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
- Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Μόρια και Φως Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Σχήματα μορίων Download Run now
Tvary molekul: základy (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Pohyb ve 2D Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Chodící panáček Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
- Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Moje sluneční soustava Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Přírodní výběr Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
neuron Java Νευρώνας Download Run now
- Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Štěpení jader Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
- Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
- Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
- HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java Κλίμακα pH Download Run now
pH stupnice: základy (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Tektonika zemských desek Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
- HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
- Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
- HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Pohyb střely Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
- HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
- Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
- Java Quantum Wave Interference Download Run now
Vyzařující Náboj Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Ραδιοκύματα Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reakce a ceny Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Resonance Flash Συντονισμός Download Run now
Vratné reakce Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Beruščin kolotoč Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
- Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
- Java Semiconductors Download Run now
obvod signálu Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
soli a rozpustnost Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
zvuk Java Ηχητικά κύματα Download Run now
- HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
- HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
- Java Τέντωμα DNA Download Run now
Cukr a sůl řešení Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Rampa Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Moment síly Java ροπή στρέψης Download Run now
- Java Travoltage Download Run now
- HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Υπό πίεση Download Run now
- HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
- HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Vlnová interference Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash wave-on-a-string Download Run now