Ελληνικά (Greek)

Solução ácido-base (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Radiação alfa Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML Περίμετρος & Εμβαδόν (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Introdução (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
- Flash Αριθμητικός Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Ισορροπία ροπών Download Run now
- HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Balões e Flutuação Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java Δομή Ζωνών Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Voltagem de bateria Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Laboratório da Lei da Cerveja (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
- Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Beta Decay Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Espectro do Corpo Negro (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
- HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Construa uma Fracção Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Construir uma Molécula Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Impulsão Flash Άνωση Download Run now
- Flash calculus-grapher Download Run now
- Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
- HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
- HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
- Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
- Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
- Java Συγκέντρωση Download Run now
Conductividade Java Αγωγιμότητα Download Run now
- HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
- HTML Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) Download Run now
- Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Densidade Flash Πυκνότητα Download Run now
- HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
- Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
campo-e Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Hockey Elétrico Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Formas e transformações de energia (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
- Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
- Flash Εκτίμηση Download Run now
- HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Lei de Faraday (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Νόμος του Faraday Download Run now
- Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Forças e Movimento Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
- HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
- HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Introdução a Fracções Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
- HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Atrito (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Τριβή Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
- HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
- HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
- Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Γεννήτρια Download Run now
geometric-optics Flash geometric-optics Download Run now
- Java Παγετώνες Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
- Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
- HTML Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
O Efeito de Estufa Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
- HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
- HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
- HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Módulo Lunar Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet and Compass Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
- HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
- HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
- HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Jogo do Labirinto Java Λαβύρινθος Download Run now
- Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Microondas Java Μικροκύματα Download Run now
- HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
- Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Molecular Motors Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
- HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
- Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Μόρια και Φως Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
- Java Σχήματα μορίων Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Movimento em 2D Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Movimento Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
MRI Simplificada Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
- Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
- Java Φυσική επιλογή Download Run now
- HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
- Java Νευρώνας Download Run now
- Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Fissão nuclear Java Πυρηνική σχάση Download Run now
- HTML Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Pinça Óptica Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
- HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
- Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java Κλίμακα pH Download Run now
- HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
- HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
- Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
- HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
- HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Tunelamento Quântico Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
Interferência Quântica Java Quantum Wave Interference Download Run now
- Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radioactive Dating Game Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Ondas de Rádio Java Ραδιοκύματα Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reações & taxas Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
- Flash Συντονισμός Download Run now
Reações reversíveis Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Revolução da Joaninha Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Semicondutores Java Semiconductors Download Run now
Sinais de circuito Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Sais e Solubilidade Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Ondas Sonoras Java Ηχητικά κύματα Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
- HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
- Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
Stretching DNA Java Τέντωμα DNA Download Run now
- Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
- Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Momento Java ροπή στρέψης Download Run now
Travoltagem Java Travoltage Download Run now
- HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
- HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
- Java Υπό πίεση Download Run now
- HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
- HTML Προσθήκη διανύσματος (HTML5) Download Run now
- Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
- HTML Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) Download Run now
- HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Interferência de Onda Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash wave-on-a-string Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now