Ελληνικά (Grčki)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
KISELO-BAZNI RASTVORI Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
ALFA-RASPAD Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
"Majstor" za površine (HTML5) HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Algebra (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Decimalni brojevi (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Uvod (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Množenje (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
ARITMETIKA Flash Αριθμητικός Download Run now
Interakcije atoma (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Međuatomska djelovanja Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Ravnoteža Java Ισορροπία ροπών Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
GASNI ZAKONI Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java Δομή Ζωνών Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Napon baterije Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Prelamanje svjetlosti Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
BETA-RASPAD Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Napravi razlomak Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Napravi molekulu Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Potisak Flash Άνωση Download Run now
FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI Flash calculus-grapher Download Run now
KONDENZATOR Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
KONDENZATOR: Osnove (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Naelektrisanja i polja (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
SUDARI U MEHANICI Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Koncentracija (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Koncentracija Java Συγκέντρωση Download Run now
Provodljivost Java Αγωγιμότητα Download Run now
Kulonov zakon (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Gustina Flash Πυκνότητα Download Run now
Difuzija (HTML5) HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
ISHRANA & VJEŽBANJE Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Električno polje Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Električni hokej je bolji od električne stolice! Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Energija u skejt-parku Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Istraživač jednačina (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Osnove (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Dvije promjenljive (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Poređenje i procjena Flash Εκτίμηση Download Run now
Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Protok fluida i pritisak Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
SILA 1-D. II Njutnov zakon Java Forces in 1 Dimension Download Run now
SILE I KRETANJE Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Sile i kretanje - Osnove Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Razlomci (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
Razlomci: Jednakosti (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Razlomci - Uvod Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash Τριβή Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
Graditelj jednačina: osnove (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Gas - uvod (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
Osobine gasa (HTML5) HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
Osobine gena - Osnove (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Osobine gena - Osnove Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Γεννήτρια Download Run now
Geometrijska optika Flash geometric-optics Download Run now
GLEČERI Java Παγετώνες Download Run now
Crtanje pravih (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Crtanje pravih Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
Grafik kvadratne funkcije (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Prava-nagib-odsječak (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Gravitacija (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
GRAVITACIONA LABORATORIJA Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
EFEKAT STAKLENE BAŠTE Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
MODELI ATOMA VODONIKA Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
BUBAMARA - KRETANJE 2D Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
LASERI Java Lasers Download Run now
Regresija najmanjih kvadrata (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
MJESEČEV MODUL Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet i kompas Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
Dopuni do 10 (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
OPRUGE & TEGOVI Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Lavirint (brzina - ubrzanje) Java Λαβύρινθος Download Run now
Transport kroz membranu Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
MIKROTALASI Java Μικροκύματα Download Run now
Molarnost (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Molarnost Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Polarnost molekule (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Polarnost molekule Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molekule i svjetlost (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Molekule i svjetlost Java Μόρια και Φως Download Run now
Oblici molekule (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Oblici molekule Java Σχήματα μορίων Download Run now
Oblici molekule: Osnove (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Oblici molekule: Osnove Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Kretanje u 2-D Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Moj Solarni sistem Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
PRIRODNA SELEKCIJA Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
NEURON Java Νευρώνας Download Run now
Normalni modovi Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Nuklearni raspad Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
KVANTNA OPTIKA Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Matematičko klatno (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Klatno Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH SKALA Java Κλίμακα pH Download Run now
pH skala: Osnove (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Tektonske ploče Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
Plinko vjerovatnoća (HTML5) HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
RASPODJELA VJEROVATNOĆE Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Kretanje projektila (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Kretаnje projektilа Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
Igralište proporcije (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Java Quantum Wave Interference Download Run now
ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Java Ραδιοκύματα Download Run now
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Rezonanca Flash Συντονισμός Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
BUBAMARA NA RINGIŠPILU Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
MODEL SAMOPOKRETNIH ČESTICA Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
POLUPROVODNICI Java Semiconductors Download Run now
Signal i provodnik Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
ZVUČNI TALASI Java Ηχητικά κύματα Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
ISTEZANJE DNA Java Τέντωμα DNA Download Run now
Rastvori šećera i soli Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Tijelo na strmoj ravni Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
MOMENT SILE Java ροπή στρέψης Download Run now
DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Java Travoltage Download Run now
Trigonometrijske funkcije (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Hidrostatički pritisak Java Υπό πίεση Download Run now
Pijaca, šoping i trke (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Interferencija talasa (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
INTERFERENCIJA TALASA Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
TALAS NA ŽICI Flash wave-on-a-string Download Run now