Ελληνικά (Grčki)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
- Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alfa raspad Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash Αριθμητικός Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
- Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
- Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Statički elektricitet Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Plinski Zakoni Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java Δομή Ζωνών Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
- HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
- Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
- Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Beta Decay Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
sastavi molekulu Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
density-and-buoyancy Flash Άνωση Download Run now
- Flash calculus-grapher Download Run now
Kondenzatori Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
- HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
- HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
- Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Έγχρωμη όραση Download Run now
- HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
- Java Συγκέντρωση Download Run now
Vodljivost Java Αγωγιμότητα Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Gustoća Flash Πυκνότητα Download Run now
- HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
- Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Električno polje naboja Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Procjena Flash Εκτίμηση Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash Νόμος του Faraday Download Run now
- Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Koncept sile Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Forces and Motion Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Trenje Flash Τριβή Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
- HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
- HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
- Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Γεννήτρια Download Run now
Optička Klupa Flash geometric-optics Download Run now
Ledanjaci Java Παγετώνες Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
- Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
- Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Laseri Java Lasers Download Run now
- HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet i Kompas Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
- HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Λαβύρινθος Download Run now
- Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Mikrovalovi Java Μικροκύματα Download Run now
- HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
- Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Djelovanje enzima Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
- HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
- Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
- Java Μόρια και Φως Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
- Java Σχήματα μορίων Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Gibanje Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
Shema MRI Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Solarni sustavi Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
- Java Φυσική επιλογή Download Run now
- HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
- Java Νευρώνας Download Run now
- Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Nuklearna fisija Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5) HTML Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
Kvantna optika Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH Java Κλίμακα pH Download Run now
- HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
- HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Quantum Wave Interference Download Run now
- Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radioactive Dating Game Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Radio Valovi Java Ραδιοκύματα Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
- HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
- Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Brzina reakcija Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
- Flash Συντονισμός Download Run now
Reverzibilan proces Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
- Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Poluvodiči Java Semiconductors Download Run now
Struja i signal Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Zvuk Java Ηχητικά κύματα Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
Ispravljanje DNA Java Τέντωμα DNA Download Run now
Otopine šećera i soli Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Tijelo na kosini Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Moment sile Java ροπή στρέψης Download Run now
Johntra Volta Java Travoltage Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
- Java Υπό πίεση Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Προσθήκη διανύσματος (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash wave-on-a-string Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now