Ελληνικά (Græsk)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Syre-Base opløsninger Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alfahenfald Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Arealbygger (HTML5) HTML Περίμετρος & Εμβαδόν (HTML5) Download Run now
Arealmodel, algebra (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
Arealmodel, decimaler (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Arealmodel, introduktion (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Arealmodel, gange (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmetik (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
Aritmetisk Flash Αριθμητικός Download Run now
Atomers vekselvirkning (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Vekselvirkning mellem atomer Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Balance akt Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Balloner og statisk elektricitet Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Balloner og opdrift Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Skal struktur Java Δομή Ζωνών Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Batterispænding Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Beers lovlaboratorium Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Betahenfald Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Sortlegeme-spektrum (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Farvesammensætning Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Kvantespringsstadir Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
Byg en brøk (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Byg en brøk Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Byg et molekyle Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Opdrift Flash Άνωση Download Run now
Graftegner Flash calculus-grapher Download Run now
Kondensator-lab Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Stød-laboratorium Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Koncentration Java Συγκέντρωση Download Run now
Ledningsevne Java Αγωγιμότητα Download Run now
Coulombs lov (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Dobbelt- og kovalente bindinger Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
Kurvetilpasning (HTML5) HTML Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) Download Run now
Kurvetilpasning Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Massefylde Flash Πυκνότητα Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neon- og andre udladningslamper Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
Kost og motion Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Elektrisk drømmefelt Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Elektrisk felthockey Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Energiformer og ændringer (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Energiformer og ændringer Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Energiskaterpark Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Ligevægts-visning (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: Basis (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
Graftegner Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Gæt Flash Εκτίμηση Download Run now
Ændring af udtryk (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Væsketryk og bevægelse Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Krafter og bevægelse Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Fourir: Bølgefremstilling Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Brøk-matcher (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Lav brøkpar Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
Brøker: Lighed (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Brøker: Intro (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Brøkintro Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
Brøker: Blandede tal (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Friktion (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Friktion Flash Τριβή Download Run now
Funktions-bygger (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
Funktions-bygger: Basis (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Gasser: Intro (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
Gas-egenskaber (HTML5) HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Gasegenskaber Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
Genudtryk, grundlæggende (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Genudseende - basis Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
Genmaskine: Laktosegengruppe Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Γεννήτρια Download Run now
Geometrisk optik Flash geometric-optics Download Run now
Gletsjere Java Παγετώνες Download Run now
Tegning af rette linier (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Tegning af rette linier Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Graftegning, hældning og skæring (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Tiltræknings-laboratorium (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Tiltrækningslaboratorium Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
Tiltrækningslaboratorium: Basis (HTML5) HTML Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Drivhuseffekten Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Model af hydrogenatomet Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Isotoper og atommasse (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
John TraVoltage (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Mariehøne bevægelse i 2d Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Lasere Java Lasers Download Run now
Mindste kvadraters regression (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Månelander Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet og kompas Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magneter og elektromagneter Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
Lav en 10'er (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre: Basis (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Vektorgolf Java Λαβύρινθος Download Run now
Membrankanaler Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Mikrobølger Java Μικροκύματα Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Molaritet Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Molekylære motorer Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Molekylers polaritet (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Molekylær polaritet Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java Μόρια και Φως Download Run now
Molekyleformer (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Molekyleformer Java Σχήματα μορίων Download Run now
Molekyleformer: Basis (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Molekyleformer: Basis Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Manden der bevæger sig Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
Forenklet MR Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Mit solsystem Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Neutralt valg Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
Neuron Java Νευρώνας Download Run now
Normalindstillinger Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Kernespaltning Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Tallinje: Heltal (HTML5) HTML Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
Lys og brydning Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Optisk klemme og anvendelse Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Pendul-laboratorium (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Pendul-laboratoriet Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH skala Java Κλίμακα pH Download Run now
pH-skala: Basis (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Pladetektonik Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
Plinko-sandsynlighed (HTML5) HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Plinko sandsynlighed Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Projektil-bevægelse (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Projektil-bevægelser Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
Proportions-legeplads (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Kvante-tunnelering og bølgepakker Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
Kvantum-bølge-interferens Java Quantum Wave Interference Download Run now
Udstrålende ladning Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Aldersbestemmelse og radioaktivitet Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Radiobølger & elektromagnetiske felter Java Ραδιοκύματα Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reaktanter, produkter og rester (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reaktanter, produkter og rester Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reaktioner og størrelser Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Modstand i en tråd (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Modstand i en tråd Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Resonans Flash Συντονισμός Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Mariehønerundtur Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherford-spredning (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherford spredning Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
Selv-kørende partikkel-model Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Halvledere Java Semiconductors Download Run now
Signalkredsløb Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Salt & opløslighed Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Lyd Java Ηχητικά κύματα Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
Stoftilstande: Basis (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer: Indledning Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Stern-Gerlach Eksperimentet Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
Udstræk DNA Java Τέντωμα DNA Download Run now
Sukker og saltopløsninger Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Rampen Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Drejningsmoment Java ροπή στρέψης Download Run now
John TraVoltage Java Travoltage Download Run now
Enhedscirklen (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Under tryk Java Υπό πίεση Download Run now
Stykpris (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Vektor-addition (HTML5) HTML Προσθήκη διανύσματος (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Vektor-addition: Ligninger (HTML5) HTML Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Stående bølge Flash wave-on-a-string Download Run now
Bølger: Intro (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now