Ελληνικά (그리스어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
알파붕괴 Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML Περίμετρος & Εμβαδόν (HTML5) Download Run now
면적 모형: 대수 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소수 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소개 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
면적 모형: 곱셈 (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
산수 (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash Αριθμητικός Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Ισορροπία ροπών Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
풍선과 정전기 Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
풍선과 부력 Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
밴드 구조 Java Δομή Ζωνών Download Run now
전지-저항 회로 Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
전지 전압 Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
베타붕괴 Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
흑체 스펙트럼 (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
양자 속박 상태 Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
분수 만들기 (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
분수 만들기 Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
분자 구성하기 Java Δημιουργία μορίου Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
부력 Flash Άνωση Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash calculus-grapher Download Run now
축전기 실험 Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash Φορτία και πεδία Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
충돌실험실 Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Έγχρωμη όραση Download Run now
농도 (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
농도 Java Συγκέντρωση Download Run now
전도도 Java Αγωγιμότητα Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
곡선 맞춤 (HTML5) HTML Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) Download Run now
커브 핏팅 Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
밀도 Flash Πυκνότητα Download Run now
확산 (HTML5) HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
네온등과 방전 램프 Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
식사와 운동 Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
꿈의 전기장 Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
전기장 하키 Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
등식 연습하기 (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 기초 (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 2변수 (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
예상하기 Flash Εκτίμηση Download Run now
식 교환 (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash Νόμος του Faraday Download Run now
유체압력과 흐름 Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
1차원에서의 힘 Java Forces in 1 Dimension Download Run now
힘과 운동 Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
푸리에: 파동 생성 Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
분수: 등식 (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
분수: 기초 (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
분수 소개 Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
분수: 대분수 (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
마찰 Flash Τριβή Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
함수제조기: 기초 (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
기체 소개 (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
기체의 성질 (HTML5) HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
발전기 Java Γεννήτρια Download Run now
기하광학 Flash geometric-optics Download Run now
빙하 Java Παγετώνες Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
그래프에 선 그리기 Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
2차 방정식 그래프 그리기 (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
그래프 기울기-절편 (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
중력 실험: 기초 (HTML5) HTML Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
온실 효과 Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
레이저 Java Lasers Download Run now
최소자승회귀 (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
달 착륙선 Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
자석과 나침반 Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
자석과 전자석 Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
10 만들기 (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
질량과 스프링: 기초 (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
추와 용수철 Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
미로 게임 Java Λαβύρινθος Download Run now
막의 통로 Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
마이크로파 Java Μικροκύματα Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
몰농도 Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
분자모터 Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java Μόρια και Φως Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java Σχήματα μορίων Download Run now
분자의 구조: 기초 (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
분자 구조: 기초 Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
2차원 운동 Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
이동하는 사람 Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
간이 MRI Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
나의 태양계 Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
자연 도태 Java Φυσική επιλογή Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
뉴런 Java Νευρώνας Download Run now
정규 모드 Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
핵분열 Java Πυρηνική σχάση Download Run now
수선: 정수 (HTML5) HTML Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
광양자 조절 Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
광학 핀셋 Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
광전효과 Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java Κλίμακα pH Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
판구조론 Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
플린코 확률 (HTML5) HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
플린코 확률 Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
포사체 운동 Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
비율 놀이터 (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
양자파동간섭 Java Quantum Wave Interference Download Run now
방사 충전 Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java Ραδιοκύματα Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
반응과 반응속도 Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
공명 Flash Συντονισμός Download Run now
가역반응 Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
무당벌레 회전 Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
러더포드 산란 Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
자가 운전 입자모형 Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
반도체 Java Semiconductors Download Run now
신호기 회로 Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
염과 용해도 Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
소리 Java Ηχητικά κύματα Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
DNA 스트레칭 Java Τέντωμα DNA Download Run now
설탕과 소금 용액 Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
경사대 Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
회전력 Java ροπή στρέψης Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java Travoltage Download Run now
삼각함수 여행 (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
가압 (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
가압 Java Υπό πίεση Download Run now
비율 (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 (HTML5) HTML Προσθήκη διανύσματος (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
벡터 더하기: 방정식 (HTML5) HTML Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash wave-on-a-string Download Run now
파동: 기초 (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now