Ελληνικά (görög)

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Sav-bázis oldatok Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alfa-bomlás Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Területépítő (HTML5) HTML Δημιουργός περιοχών (HTML5) Download Run now
Területmodell: algebra (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Területmodell: bevezetés (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Területmodell: szorzás (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Számtan (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
Szorzótábla játék Flash Αριθμητικός Download Run now
Atomi kölcsönhatások (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Atomi kölcsönhatások Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Léggömbök és felhajtóerő Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Sávszerkezet Java Δομή Ζωνών Download Run now
Áramkör: telep & ellenállás Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Elemfeszültség Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer-labor Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Fénytörés Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Béta-bomlás Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
- HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Hőmérsékleti sugárzás spektruma Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Kvantált kötött állapotok Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
- HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Törtépítő Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Molekulaépítő Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Felhajtóerő Flash Άνωση Download Run now
Függvénytani rajzoló Flash calculus-grapher Download Run now
Kondenzátor kapacitása Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Áramkörépítő & tervező Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Áramkörépítő Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Ütközések (légkorong) Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Színlátás Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Koncentráció (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Koncentráció Java Συγκέντρωση Download Run now
Vezetőképesség Java Αγωγιμότητα Download Run now
Coulomb-törvény (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
Görbeillesztés Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Sűrűség Flash Πυκνότητα Download Run now
- HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neoncsövek & más kisülési lámpák Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
Táplálkozás és testmozgás Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Töltésmozgás gumiszobában Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Elektromos hoki Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Energiafajták átalakítása (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Energiafajták átalakítása Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Energia Gördeszkapark Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Egyenlőségvizsgálat (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Becslés Flash Εκτίμηση Download Run now
Jelcserés számadás (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faraday elektromágneses laboratóriuma Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faraday indukciós törvénye (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Faraday indukciós törvénye Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Folyadéknyomás & folyadékáramlás Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Erők 1 dimenzióban Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Erők és mozgás Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Erők és mozgás - alapok (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Fourier: hullám-LEGO Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Törtegyeztető (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
- HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
- HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Súrlódás (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Súrlódás Flash Τριβή Download Run now
Függvényépítő (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
Függvényépítő - alapok (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
- HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Gáztulajdonságok Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
Génkifejeződés - alapok (HTML5) HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Génkifejeződés - alapok Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
Géngép: a lac-operon Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generátor Java Γεννήτρια Download Run now
Optika: gyűjtőlencse Flash geometric-optics Download Run now
Gleccserek Java Παγετώνες Download Run now
Egyenesek ábrázolása (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Egyenesek ábrázolása Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Tömegvonzás Labor (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
Üvegházhatás Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hooke-törvény (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Hidrogénatom-modellek Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Atomtömeg és izotópok (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
John T.R.A. Volta (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Katicaidomítás 2 dimenzióban Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Lézerek Java Lasers Download Run now
Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Holdraszállás (játék) Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Mágnesrúd és tájoló Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Mágnesrúd és elektromágnes Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
Egészítsd ki 10-re (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Rugólabor (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Rugólabor - alapok (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Rugólabor Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Labirintus játék Java Λαβύρινθος Download Run now
Membráncsatornák Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Mikrohullámok Java Μικροκύματα Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Molaritás Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Molekuláris motorok Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Molekulák polaritása (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Molekulák polaritása Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molekulák és a fény (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Molekulák és a fény Java Μόρια και Φως Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok Java Σχήματα μορίων Download Run now
Molekulaalakok - alapok (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok - alapok Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Mozgás 2 dimenzióban Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Mozgó ember Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
MRI & NMR Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Az én naprendszerem Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Természetes kiválasztódás Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java Νευρώνας Download Run now
Normál módusok Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Maghasadás Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Ohm-törvény (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Ohm-törvény Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
Optikai kvantumvezérlés Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Optikai csipesz & alkalmazásai Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Ingalabor (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Ingalabor Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Fotoeffektus Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH skála (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH-skála Java Κλίμακα pH Download Run now
pH-skála - alapok (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Lemeztektonika Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
Galton-deszka (HTML5) HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Galton-deszka Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Ágyúgolyó futam (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Ágyúgolyó futam Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
Arányjáték (HTML5) HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Alagúthatás és hullámcsomagok Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
Kvantumhullám-interferencia Java Quantum Wave Interference Download Run now
Sugárzó töltés Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radiometrikus kormeghatározás Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Rádióhullámok Java Ραδιοκύματα Download Run now
Lejtő: erők és mozgás Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reakciók: sebesség & egyensúly Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Vezeték ellenállása (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Vezeték ellenállása Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Rezonancia Flash Συντονισμός Download Run now
Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Fordulj egyet, Katica! Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherford-szórás (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherford-szórás Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
Önjáró részecskék modellezése Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Félvezetők Java Semiconductors Download Run now
Elektromos jel vezetékben Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Sók és oldhatóság Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Hang Java Ηχητικά κύματα Download Run now
Halmazállapotok (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
Halmazállapotok - alapok (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok - alapok Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
A DNS kinyújtása Java Τέντωμα DNA Download Run now
Cukor- és sóoldatok Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
A lejtő Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Forgatónyomaték Java ροπή στρέψης Download Run now
John T.R.A. Volta Java Travoltage Download Run now
Szögfüggvények (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt Java Υπό πίεση Download Run now
Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Vektorösszeadás Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Hullámok interferenciája (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Hullámok interferenciája Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash wave-on-a-string Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now