Ελληνικά (Yunanca)

Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Asit-Baz Çözeltisi Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alfa Bozunması Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
Alan Oluşturucu (HTML5) HTML Περίμετρος & Εμβαδόν (HTML5) Download Run now
Alan Modeli İle Cebir (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
Alan Modelinde Çarpma İşlemi (Ondalık) (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
Alan Modeline Giriş (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
Alan Modelinde Çarpma İşlemi (HTML5) HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
Aritmetik (HTML5) HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
Aritmetik Flash Αριθμητικός Download Run now
Atomik etkileşimler (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Atomik etkilesim Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Denge Hareketi (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
Denge Hareketi Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Balonlar ve Uçuculuk Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Gurup Yapısı Java Δομή Ζωνών Download Run now
Pil-Direnç Devresi Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Pilde Potansiyel Fark Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
Beer Kanunu Deneyi Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Bükülen Işık (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
Işığın Kırılması Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Beta Bozunması Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Kara Cisim Işıması (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
siyah cisim ışıması Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Kuantum Bağ Halleri Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
Kesir Oluştur (HTML5) HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
Kesir Oluştur Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Bir Molekül Yap Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Atom üretme (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Atom üretme Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Kaldırma Kuvveti Flash Άνωση Download Run now
Hesap Grafiği Flash calculus-grapher Download Run now
Kondansatör Lab. Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Sığa (Kapasitans) deneyi: Temel Öğeler (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
Yükler ve Alanlar (HTML5) HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Yükler ve Alanlar Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Devre Yapım Kiti (AC ve DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Devre Kurulum Aracı: DC (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Devre Yapım Kiti (sadece DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
Devre Yapısı Kiti - DC- Sanal Laboratuvar (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Çarpışma labaratuvarı Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Işık ve Renkler (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Işık ve Renkler Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Derişim (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
Konsantrasyon (Derişim) Java Συγκέντρωση Download Run now
İletkenlik Java Αγωγιμότητα Download Run now
Coulomb Kanunu (HTML5) HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Çift Kuyu ve Kovalent Bağlar Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
- HTML Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) Download Run now
Uygun Eğriyi Çıkarmak Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
Davisson-Germer: Elektron Kırınımı Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Yoğunluk Flash Πυκνότητα Download Run now
Difüzyon  (HTML5) HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
Yemek ve Eksersiz Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Düşlerin Elektrik Alanı Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Elektrik Alan Hokeyi Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri (HTML5) HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Enerji Kaykay Parkı: Temel (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
Eşitlik Gezgini (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Eşitlik Gezgini: Temel Bilgiler (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Eşitlik Gezgini: İki Değişkenli (HTML5) HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
Denklem Grafiklerini Çizmek Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Tahmin Flash Εκτίμηση Download Run now
İfade Değişimi (HTML5) HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faraday Elektromanyetik Lab. Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faraday Kanunu (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Faraday Kanunu Flash Νόμος του Faraday Download Run now
Sıvı Basıncı ve Akış Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
Kuvvetler (Tek Boyutlu) Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Kuvvet ve Hareket Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Fourier Serileri: Dalga Yapalım Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Kesir Eşleştiricisi (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Kesir Eşitleyici Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
Kesirler: Denklik (HTML5) HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
Kesirler: Giriş (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
Kesir Tanıtımı Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
Kesirler: Tam Sayılı (HTML5) HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Sürtünme (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Sürtünme Flash Τριβή Download Run now
Fonksiyon Oluştur (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
Fonksiyon Oluştur: Temel Düzey (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Gazlar: Giriş (HTML5) HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
Gazların Özellikleri (HTML5) HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Gazların Özellikleri Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
- HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Temel Gen İfadesi Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
Gen Makinesi: The Lac Operon Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Γεννήτρια Download Run now
Geometrik Optik Flash geometric-optics Download Run now
Buzullar Java Παγετώνες Download Run now
Grafik Doğruları (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
Doğrusal Denklem Grafikleri Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
İkinci Dereceden Denklem Grafikleri (HTML5) HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
Eğim-Kesişim Çizimi (HTML5) HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
Kütle Çekim Kuvveti Laboratuvarı:Temel (HTML5) HTML Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Sera Etkisi Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hooke Kanunu (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Hidrojen atomu modeli Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
- HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
2B Uğurböceği Hareketi Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
laserler Java Lasers Download Run now
- HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Aya inis Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet and Compass Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
Onluk Yap (HTML5) HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
Kütleler ve Yaylar (HTML5) HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
Kütleler ve Yaylar : Temel (HTML5) HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Kütle&Esneklik Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Labirent Oyunu Java Λαβύρινθος Download Run now
Zar Kanalları Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
Mikrodalga Java Μικροκύματα Download Run now
- HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
Molarite Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
Moleküler Motorlar Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Moleküller ve Işık (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Moleküller ve Işık Java Μόρια και Φως Download Run now
Molekül Şekilleri (HTML5) HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
Molekül Şekilleri Java Σχήματα μορίων Download Run now
Molekül Şekilleri: Temel (HTML5) HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Temel Molekül Şekillleri Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
iki boyutta hareket Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Yürüyen Adam Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
Basitleştirilmiş MRG Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Güneş Sistemim Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Doğal Seleksiyon Java Φυσική επιλογή Download Run now
Nöron (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
Nöron Java Νευρώνας Download Run now
- Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Nükleer Fisyon Java Πυρηνική σχάση Download Run now
Sayı Doğrusu: Tam Sayılar (HTML5) HTML Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) Download Run now
Ohm Kanunu (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Ohm Kanunu Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
Optik Kuantum Kontrolü Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
Optik Cımbız ve Uygulamaları Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
Sarkaç Laboratuvarı (HTML5) HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Sarkaç Laboratuvarı Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Fotoelektrik olay Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH Ölçeği (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH Ölçeği Java Κλίμακα pH Download Run now
pH Cetveli: Temel (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Levha Tektoniği Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
- HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Olasılık Hesabı Oyunu Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
Mermi Hareketi (HTML5) HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
projectile-motion Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
- HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
Dalga Paketleri ve Kuantum Tüneli Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
Kuantum Dalga Girişimi Java Quantum Wave Interference Download Run now
Yük Işınımı Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radyoaktif Yaş Tayini Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
Radyo dalgaları Java Ραδιοκύματα Download Run now
Rampa: Kuvvet ve Hareket Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reaksiyonlar & Oranlar Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Bir telin direnci (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Bir telin direnci Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
Rezonans Flash Συντονισμός Download Run now
Tersinir Tepkime Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Uğur Böceği Dönmesi Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherford Saçılması (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherford Saçılması Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
Kendiliğinden Birleşen Parçacık Modeli Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
Yarı İletken Java Semiconductors Download Run now
Sinyal Devreleri Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Tuzlar & Çözünürlük Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Ses Java Ηχητικά κύματα Download Run now
Maddenin Halleri (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Maddenin halleri Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
Maddenin Halleri: Temel Bilgiler (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
Stern-Gerlach Deneyi Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
DNA'yı Gerdirme Java Τέντωμα DNA Download Run now
Şeker ve Tuz Çözeltileri Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Rampa Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Tork Java ροπή στρέψης Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) Java Travoltage Download Run now
Trigonometri Turu (HTML5) HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Basınç (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
Basınç Altında Java Υπό πίεση Download Run now
- HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
Vektör Ekleme (HTML5) HTML Προσθήκη διανύσματος (HTML5) Download Run now
Vektör toplama Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
Vektör Ekleme: Denklemler (HTML5) HTML Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Dalgalarda Girişim ve Kırınım (HTML5) HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Telde Dalga Hareketi (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Telde Dalga Hareketi Flash wave-on-a-string Download Run now
Dalgalar: Giriş (HTML5) HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now