Ελληνικά (kreeka)

Happe-aluse lahused (HTML5) HTML Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) Download Run now
Happe-aluse lahused Java Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Download Run now
Alfalagunemine Java Διάσπαση Άλφα Download Run now
- HTML Περίμετρος & Εμβαδόν (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) Download Run now
- HTML Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) Download Run now
- HTML Αριθμητική (HTML5) Download Run now
Aritmeetika Flash Αριθμητικός Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju (HTML5) HTML Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju Java Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Download Run now
Tasakaaluharjutus (HTML5) HTML Ισορροπία ροπών (HTML5) Download Run now
- Java Ισορροπία ροπών Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) HTML Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Java Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter Java Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Download Run now
Õhupallid & üleslõkkejõud Java Μπαλόνια & Άνωση Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) HTML Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Riba struktuur Java Δομή Ζωνών Download Run now
Patarei ja takistiga vooluring Java Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Download Run now
Patarei pinge Java Τάση Μπαταρίας Download Run now
Beeri seadus (HTML5) HTML Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) Download Run now
- Java Εργαστήριο του Νόμου του Beer Download Run now
Valguse murdumine (HTML5) HTML Διάθλαση φωτός (HTML5) Download Run now
- Java Διάθλαση του φωτός Download Run now
Beetalagunemine Java Διάσπαση Βήτα Download Run now
Mustkiirguri spekter (HTML5) HTML Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) Download Run now
Mustkiirguri spekter Flash Φάσμα μελανού σώματος Download Run now
Kvantolekud Java Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Download Run now
- HTML Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) Download Run now
- Java Δημιουργία κλάσματος Download Run now
Ehita molekul Java Δημιουργία μορίου Download Run now
Ehita aatom (HTML5) HTML "Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) Download Run now
Ehita aatom Java "Κατασκεύασε" ένα άτομο Download Run now
Üleslükkejõud Flash Άνωση Download Run now
Graafik Flash calculus-grapher Download Run now
Mahtuvuslabor Java Εργαστήριο πυκνωτών Download Run now
Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) HTML Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) Download Run now
- HTML Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) Download Run now
Laengud ja väljad Flash Φορτία και πεδία Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) HTML Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Download Run now
- HTML Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Download Run now
Põrkelabor Flash Εργαστήριο συγκρούσεων Download Run now
Värvuse tajumine (HTML5) HTML Έγχρωμη όραση (HTML5) Download Run now
Värvuse tajumine Java Έγχρωμη όραση Download Run now
Kontsentratsioon (HTML5) HTML Συγκέντρωση (HTML5) Download Run now
- Java Συγκέντρωση Download Run now
Elektrijuhtivus Java Αγωγιμότητα Download Run now
- HTML Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) Download Run now
Topeltaugud ja kovalentsed sidemed Java Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Download Run now
- HTML Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) Download Run now
Graafikul olevate punktide sobitamine Flash Προσαρμογή καμπύλης Download Run now
- Java Davisson-Germer: Electron Diffraction Download Run now
Tihedus Flash Πυκνότητα Download Run now
- HTML Διάχυση (HTML5) Download Run now
Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid Java Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Download Run now
Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI) Java Διατροφή & Άσκηση Download Run now
Unistuste elektriväli Java Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Download Run now
Elektrivälja hoki Java Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Download Run now
- HTML Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) Download Run now
- Java Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Download Run now
Energia rula park Java Ενεργειακό Πάρκο Skate Download Run now
Energia rulapark: algtõed (HTML5) HTML Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) Download Run now
Võrrandi graafiline kujutis Flash Σχεδιαστής Εξίσωσης Download Run now
Silmamõõdumäng Flash Εκτίμηση Download Run now
- HTML Expression Exchange (HTML5) Download Run now
Faraday elektromagnetlabor Java Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Download Run now
Faraday seadus (HTML5) HTML Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) Download Run now
Faraday seadus Flash Νόμος του Faraday Download Run now
- Java Πίεση και Ροή υγρού Download Run now
jõud-1d Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Jõud ja liikumine Java Δυνάμεις και κίνηση Download Run now
Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) HTML Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Download Run now
Fourier: Lainete tekitamine Java Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Download Run now
Võrdsed murrud (HTML5) HTML Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) Download Run now
- Java Ταίριασμα κλασμάτων Download Run now
- HTML Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) Download Run now
- Java Εισαγωγή στα κλάσματα Download Run now
- HTML Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine (HTML5) HTML Τριβή (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine Flash Τριβή Download Run now
Funktsiooni ehitamine (HTML5) HTML Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) Download Run now
- HTML Ιδιότητες αερίων (HTML5) Download Run now
Gaasi omadused Java Ιδιότητες Αερίου Download Run now
- HTML Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Download Run now
Geenimasin: lac operon Java Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Download Run now
Generaator Java Γεννήτρια Download Run now
geomeetriline optika Flash geometric-optics Download Run now
Liustikud Java Παγετώνες Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) Download Run now
- Java Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Download Run now
- HTML Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων (HTML5) Download Run now
- HTML Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) HTML Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid Java Βαρύτητα και Τροχιές Download Run now
Gravitatsioonilabor (HTML5) HTML Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) Download Run now
Gravitatsioonilabor Java Εργαστήριο Βαρύτητας Download Run now
- HTML Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Kasvuhooneefekt Java Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Download Run now
Hooke'i seadus (HTML5) HTML Νόμος του Χουκ (HTML5) Download Run now
Vesiniku aatomi mudelid Java Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Download Run now
Isotoobid ja aatommass (HTML5) HTML Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) Download Run now
Isotoobid ja aatommass Java Ισότοπα και ατομική μάζα Download Run now
Travoltage (HTML5) HTML Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) Download Run now
Lepatriinu liikumine 2D Java Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Download Run now
Laserid Java Lasers Download Run now
- HTML Παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (HTML5) Download Run now
Kuul maanduja Flash Προσγείωση στη Σελήνη! Download Run now
Magnet ja kompass Java Μαγνήτης και Πυξίδα Download Run now
Magnetid ja elektromagnetid Java Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Download Run now
- HTML Φτιάξε το δέκα (HTML5) Download Run now
- HTML Μάζες και ελατήρια (HTML5) Download Run now
- HTML Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) Download Run now
Koormised ja vedrud Flash Βαρίδια & Ελατήρια Download Run now
Labürindi mäng Java Λαβύρινθος Download Run now
Membraanikanalid Java Κανάλια μεμβράνης Download Run now
- Java Μικροκύματα Download Run now
Molaarne kontsentratsioon (HTML5) HTML Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) Download Run now
- Java Συγκέντρωση διαλύματος Download Run now
- Java Μοριακοί Κινητήρες Download Run now
- HTML Πολικότητα Μορίων (HTML5) Download Run now
- Java Πολικότητα Μορίων Download Run now
Molekulid ja valgus (HTML5) HTML Μόρια και Φως (HTML5) Download Run now
Molekulid ja valgus Java Μόρια και Φως Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων (HTML5) Download Run now
- Java Σχήματα μορίων Download Run now
- HTML Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Σχήματα μορίων: Βασικά Download Run now
Tasapinnaline liikumine Java Κίνηση σε 2Δ Download Run now
Liikuv mees Java Ο Κινούμενος Άνδρας Download Run now
- Java Μαγνητική Τομογραφία Download Run now
Minu päikesesüsteem Flash Το ηλιακό μου σύστημα Download Run now
Looduslik valik Java Φυσική επιλογή Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Νευρώνας (HTML5) Download Run now
Neuron Java Νευρώνας Download Run now
- Flash Κανονικές καταστάσεις Download Run now
Tuumade lõhustumine Java Πυρηνική σχάση Download Run now
- HTML Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus (HTML5) HTML Νόμος του Ωμ (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus Flash Νόμος του Ωμ Download Run now
- Java Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Download Run now
- Java Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Download Run now
- HTML Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) Download Run now
Pendlikatse Flash Εργαστήριο εκκρεμούς Download Run now
Fotoelektriline efekt Java Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Download Run now
pH skaala (HTML5) HTML Κλίμακα pH (HTML5) Download Run now
pH skaala Java Κλίμακα pH Download Run now
pH-skaala: algtõed (HTML5) HTML Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) Download Run now
- Java Τεκτονική πλάκα Download Run now
- HTML Πιθανότητες Pinko (HTML5) Download Run now
Plinko tõenäosus Flash Πιθανότητα Plinko Download Run now
- HTML Κίνηση βλήματος (HTML5) Download Run now
Kehade heitmine Flash Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Download Run now
- HTML Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) Download Run now
- Java Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Download Run now
- Java Quantum Wave Interference Download Run now
- Flash Φορτίο ακτινοβολίας Download Run now
Radioaktiivne dateerimismäng Java Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Download Run now
- Java Ραδιοκύματα Download Run now
Kaldpind: jõud ja liikumine Java Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Download Run now
- HTML Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) Download Run now
- Java Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Download Run now
Reaktsioonid ja nende hindamine Java Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Download Run now
Juhtme takistus (HTML5) HTML Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) Download Run now
Juhtme takistus Flash Αντίσταση σε καλώδιο Download Run now
- Flash Συντονισμός Download Run now
Pööratavad reaktsioonid Java Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Download Run now
Lepatriinu revolutsioon Java Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Download Run now
Rutherfordi hajumine (HTML5) HTML Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) Download Run now
Rutherfordi hajumine Java Σκέδαση Rutherford Download Run now
- Java Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Download Run now
- Java Semiconductors Download Run now
- Java Σήμα - Κύκλωμα Download Run now
Soolade lahustumine Java Άλατα & Διαλυτότητα Download Run now
Helilained Java Ηχητικά κύματα Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Καταστάσεις της ύλης (HTML5) Download Run now
Agregaatolekud Java Καταστάσεις της Ύλης Download Run now
- HTML Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) Download Run now
Aine olekud: põhiline Java Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Download Run now
- Flash Πείραμα Stern-Gerlach Download Run now
- Java Τέντωμα DNA Download Run now
- Java Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Download Run now
Kaldpind. Java Κεκλιμένο Επίπεδο Download Run now
Pöördemoment Java ροπή στρέψης Download Run now
Travoltage Java Travoltage Download Run now
- HTML Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) Download Run now
Surve all (HTML5) HTML Υπό πίεση (HTML5) Download Run now
- Java Υπό πίεση Download Run now
- HTML Τιμή μονάδας (HTML5) Download Run now
- HTML Συμβολή κυμάτων (HTML5) Download Run now
- Java Συμβολή κυμάτων Download Run now
Lainetus ahelas (HTML5) HTML Κύματα σε χορδή (HTML5) Download Run now
Lainetus ahelas Flash wave-on-a-string Download Run now
- HTML Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) Download Run now
- HTML Προσθήκη διανύσματος (HTML5) Download Run now
Vektori lisamine Flash Πρόσθεση ανύσματος Download Run now
- HTML Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) Download Run now