Српски (세르비아어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
알파붕괴 Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
면적 모형: 대수 (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소수 (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소개 (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
면적 모형: 곱셈 (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
산수 (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 Java Међуатомска деловања Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Равнотежа Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
풍선과 정전기 Java Балони и статички електрицитет Download Run now
풍선과 부력 Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
밴드 구조 Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
전지-저항 회로 Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
전지 전압 Java Напон батерије Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java Преламање светлости Download Run now
베타붕괴 Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
흑체 스펙트럼 (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash Зрачење црног тела Download Run now
양자 속박 상태 Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
분수 만들기 (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
분수 만들기 Java Направи разломак Download Run now
분자 구성하기 Java Направи молекул Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java Направи атом Download Run now
부력 Flash Потисак Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
축전기 실험 Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
충돌실험실 Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Како видимо боје Download Run now
농도 (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
농도 Java Концентрација Download Run now
전도도 Java Проводљивост Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
곡선 맞춤 (HTML5) HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
커브 핏팅 Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
밀도 Flash Густина Download Run now
확산 (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
네온등과 방전 램프 Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
식사와 운동 Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
꿈의 전기장 Java Електрично поље Download Run now
전기장 하키 Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java Енергија, врсте и промене Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Енергија у скејт-парку Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
등식 연습하기 (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 기초 (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 2변수 (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash График квадратне функције Download Run now
예상하기 Flash Поређење и процена Download Run now
식 교환 (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
유체압력과 흐름 Java Проток флуида и притисак Download Run now
1차원에서의 힘 Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
힘과 운동 Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java Силе и кретање - Основе Download Run now
푸리에: 파동 생성 Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java Спаривање разломака Download Run now
분수: 등식 (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
분수: 기초 (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
분수 소개 Java Разломци - Увод Download Run now
분수: 대분수 (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
마찰 Flash Трење (концепт) Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
함수제조기: 기초 (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
기체 소개 (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
기체의 성질 (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java Особине гена - Основе Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
발전기 Java Генератор Download Run now
기하광학 Flash Геометријска оптика Download Run now
빙하 Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
그래프에 선 그리기 Java Цртање правих Download Run now
2차 방정식 그래프 그리기 (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
그래프 기울기-절편 (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java Гравитација и орбите Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
중력 실험: 기초 (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
온실 효과 Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java Изотопи и атомске масе Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
레이저 Java ЛАСЕРИ Download Run now
최소자승회귀 (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
달 착륙선 Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
자석과 나침반 Java Магнет и компас Download Run now
자석과 전자석 Java Магнети и електромагнети Download Run now
10 만들기 (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
질량과 스프링: 기초 (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
추와 용수철 Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
미로 게임 Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
막의 통로 Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
마이크로파 Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
몰농도 Java Моларност Download Run now
분자모터 Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java Поларност молекула Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java Молекули и светлост Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java Облици молекула Download Run now
분자의 구조: 기초 (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
분자 구조: 기초 Java Облици молекула: Основе Download Run now
2차원 운동 Java Кретање у 2-D Download Run now
이동하는 사람 Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
간이 MRI Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
나의 태양계 Flash Мој Соларни систем Download Run now
자연 도태 Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
뉴런 Java НЕУРОН Download Run now
정규 모드 Flash Нормални модови Download Run now
핵분열 Java Нуклеарни распад Download Run now
수선: 정수 (HTML5) HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash Омов закон Download Run now
광양자 조절 Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
광학 핀셋 Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash Клатно Download Run now
광전효과 Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java pH СКАЛА Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
판구조론 Java Тектонске плоче Download Run now
플린코 확률 (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
플린코 확률 Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
포사체 운동 Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
비율 놀이터 (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
양자파동간섭 Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
방사 충전 Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
반응과 반응속도 Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash Омов закон Download Run now
공명 Flash Резонанца Download Run now
가역반응 Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
무당벌레 회전 Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
러더포드 산란 Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
자가 운전 입자모형 Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
반도체 Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
신호기 회로 Java Сигнал и проводник Download Run now
염과 용해도 Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
소리 Java Звучни таласи Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java Агрегатна стања Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
DNA 스트레칭 Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
설탕과 소금 용액 Java Раствори шећера и соли Download Run now
경사대 Java Стрма раван Download Run now
회전력 Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
삼각함수 여행 (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
가압 (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
가압 Java Хидростатички притисак Download Run now
비율 (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash Сабирање вектора Download Run now
벡터 더하기: 방정식 (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 Java Интерференција таласа Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
파동: 기초 (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now