Српски (Serbisk)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
Syre-Base opløsninger Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
Alfahenfald Java АЛФА-РАСПАД Download Run now
Arealbygger (HTML5) HTML "Мајстор" за површине (HTML5) Download Run now
Arealmodel, algebra (HTML5) HTML Математика преко површина - Алгебра (HTML5) Download Run now
Arealmodel, decimaler (HTML5) HTML Математика преко површина-Децимални бројеви (HTML5) Download Run now
Arealmodel, introduktion (HTML5) HTML Математика преко површина-Увод (HTML5) Download Run now
Arealmodel, gange (HTML5) HTML Математика преко површина-Множење (HTML5) Download Run now
Aritmetik (HTML5) HTML Аритметика (HTML5) Download Run now
Aritmetisk Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
Atomers vekselvirkning (HTML5) HTML Атомске интеракције (HTML5) Download Run now
Vekselvirkning mellem atomer Java Међуатомска деловања Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Равнотежа (HTML5) Download Run now
Balance akt Java Равнотежа Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML Изједначавање хемијских једначина (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger Java Изједначавање хемијских једначина Download Run now
Balloner og statisk elektricitet Java Балони и статички електрицитет Download Run now
Balloner og opdrift Java ГАСНИ ЗАКОНИ Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
Skal struktur Java ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java Просто струјно коло (батерија - отпорник) Download Run now
Batterispænding Java Напон батерије Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
Beers lovlaboratorium Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML Преламање светлости (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys Java Преламање светлости Download Run now
Betahenfald Java БЕТА-РАСПАД Download Run now
Sortlegeme-spektrum (HTML5) HTML Зрачење црног тела (HTML5) Download Run now
Farvesammensætning Flash Зрачење црног тела Download Run now
Kvantespringsstadir Java ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ) Download Run now
Byg en brøk (HTML5) HTML Направи разломак (HTML5) Download Run now
Byg en brøk Java Направи разломак Download Run now
Byg et molekyle Java Направи молекул Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java Направи атом Download Run now
Opdrift Flash Потисак Download Run now
Graftegner Flash ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ Download Run now
Kondensator-lab Java КОНДЕНЗАТОР Download Run now
Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) HTML Кондензатор: основе (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter (HTML5) HTML Наелектрисања и поља (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash Електрична поља тачкастих наелектрисања Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java Комплет за електричну струју (AC+DC) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) HTML Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java Комплет за једносмерну струју Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) HTML Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Stød-laboratorium Flash СУДАРИ У МЕХАНИЦИ Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML Како видимо боје (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java Како видимо боје Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML Концентрација (HTML5) Download Run now
Koncentration Java Концентрација Download Run now
Ledningsevne Java Проводљивост Download Run now
Coulombs lov (HTML5) HTML Кулонов закон (HTML5) Download Run now
Dobbelt- og kovalente bindinger Java ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА Download Run now
Kurvetilpasning (HTML5) HTML Фитовање података (HTML5) Download Run now
Kurvetilpasning Flash Интерполација података полиномом (кривом) Download Run now
Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Java ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment Download Run now
Massefylde Flash Густина Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Дифузија (HTML5) Download Run now
Neon- og andre udladningslamper Java НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ Download Run now
Kost og motion Java ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ Download Run now
Elektrisk drømmefelt Java Електрично поље Download Run now
Elektrisk felthockey Java Електрични хокеј је бољи од електричне столице! Download Run now
Energiformer og ændringer (HTML5) HTML Енергија, врсте и промене (HTML5) Download Run now
Energiformer og ændringer Java Енергија, врсте и промене Download Run now
Energiskaterpark Java Енергија у скејт-парку Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java Енергија у скејт-парку: Основна верзија Download Run now
Ligevægts-visning (HTML5) HTML Истраживач једначина (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: Basis (HTML5) HTML Истраживач једначина: Основе (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) HTML Истраживач једначина: Две променљиве (HTML5) Download Run now
Graftegner Flash График квадратне функције Download Run now
Gæt Flash Поређење и процена Download Run now
Ændring af udtryk (HTML5) HTML Новчићи (Алгебарски изрази) (HTML5) Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java Фарадејева електромагнетна лабораторија Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML Фарадејев закон (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Фарадејев закон електромагнетне индукције Download Run now
Væsketryk og bevægelse Java Проток флуида и притисак Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе! Download Run now
Krafter og bevægelse Java СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML Силе и кретање - Основе (HTML5) Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis Java Силе и кретање - Основе Download Run now
Fourir: Bølgefremstilling Java ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА Download Run now
Brøk-matcher (HTML5) HTML Правимо разломке (HTML5) Download Run now
Lav brøkpar Java Спаривање разломака Download Run now
Brøker: Lighed (HTML5) HTML Разломци: Једнакости (HTML5) Download Run now
Brøker: Intro (HTML5) HTML Разломци: Увод (HTML5) Download Run now
Brøkintro Java Разломци - Увод Download Run now
Brøker: Blandede tal (HTML5) HTML Разломци: Мешовити бројеви (HTML5) Download Run now
Friktion (HTML5) HTML Трење (концепт) (HTML5) Download Run now
Friktion Flash Трење (концепт) Download Run now
Funktions-bygger (HTML5) HTML Градитељ једначина (HTML5) Download Run now
Funktions-bygger: Basis (HTML5) HTML Градитељ једначина: основе (HTML5) Download Run now
Gasser: Intro (HTML5) HTML Гас - увод (HTML5) Download Run now
Gas-egenskaber (HTML5) HTML Особине гаса (HTML5) Download Run now
Gasegenskaber Java ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА Download Run now
Genudtryk, grundlæggende (HTML5) HTML Особине гена - Основе (HTML5) Download Run now
Genudseende - basis Java Особине гена - Основе Download Run now
Genmaskine: Laktosegengruppe Java РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
Generator Java Генератор Download Run now
Geometrisk optik Flash Геометријска оптика Download Run now
Gletsjere Java ГЛЕЧЕРИ Download Run now
Tegning af rette linier (HTML5) HTML Цртање правих (HTML5) Download Run now
Tegning af rette linier Java Цртање правих Download Run now
Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) HTML График квадратне функције (HTML5) Download Run now
Graftegning, hældning og skæring (HTML5) HTML Права-нагиб-одсечак (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML Гравитација и орбите (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java Гравитација и орбите Download Run now
Tiltræknings-laboratorium (HTML5) HTML Сила гравитације- лабораторија (HTML5) Download Run now
Tiltrækningslaboratorium Java ГРАВИТАЦИОНА ЛАБОРАТОРИЈА Download Run now
Tiltrækningslaboratorium: Basis (HTML5) HTML Гравитациона сила : Основе (HTML5) Download Run now
Drivhuseffekten Java ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML Хуков закон (HTML5) Download Run now
Model af hydrogenatomet Java МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА Download Run now
Isotoper og atommasse (HTML5) HTML Изотопи и атомска маса (HTML5) Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java Изотопи и атомске масе Download Run now
John TraVoltage (HTML5) HTML ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5) Download Run now
Mariehøne bevægelse i 2d Java БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D Download Run now
Lasere Java ЛАСЕРИ Download Run now
Mindste kvadraters regression (HTML5) HTML Регресија најмањих квадрата (HTML5) Download Run now
Månelander Flash МЕСЕЧЕВ МОДУЛ Download Run now
Magnet og kompas Java Магнет и компас Download Run now
Magneter og elektromagneter Java Магнети и електромагнети Download Run now
Lav en 10'er (HTML5) HTML Допуни до 10 (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre (HTML5) HTML Масе и опруге (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre: Basis (HTML5) HTML Масе и опруге: Основе (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre Flash ОПРУГЕ & ТЕГОВИ Download Run now
Vektorgolf Java Лавиринт ( брзина-убрзање) Download Run now
Membrankanaler Java Транспорт кроз мембрану Download Run now
Mikrobølger Java МИКРОТАЛАСИ Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
Molaritet Java Моларност Download Run now
Molekylære motorer Java МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ) Download Run now
Molekylers polaritet (HTML5) HTML Поларност молекула (HTML5) Download Run now
Molekylær polaritet Java Поларност молекула Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java Молекули и светлост Download Run now
Molekyleformer (HTML5) HTML Облици молекула (HTML5) Download Run now
Molekyleformer Java Облици молекула Download Run now
Molekyleformer: Basis (HTML5) HTML Облици молекула: основе (HTML5) Download Run now
Molekyleformer: Basis Java Облици молекула: Основе Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java Кретање у 2-D Download Run now
Manden der bevæger sig Java Шетач ( променљиво праволинијско кретање) Download Run now
Forenklet MR Java MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ Download Run now
Mit solsystem Flash Мој Соларни систем Download Run now
Neutralt valg Java ПРИРОДНА СЕЛЕКЦИЈА Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Неурон (HTML5) Download Run now
Neuron Java НЕУРОН Download Run now
Normalindstillinger Flash Нормални модови Download Run now
Kernespaltning Java Нуклеарни распад Download Run now
Tallinje: Heltal (HTML5) HTML Бројевна права: Цели бројеви (HTML5) Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash Омов закон Download Run now
Lys og brydning Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
Optisk klemme og anvendelse Java ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ Download Run now
Pendul-laboratorium (HTML5) HTML Математичко клатно (HTML5) Download Run now
Pendul-laboratoriet Flash Клатно Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH Скала (HTML5) Download Run now
pH skala Java pH СКАЛА Download Run now
pH-skala: Basis (HTML5) HTML pH скала: основе (HTML5) Download Run now
Pladetektonik Java Тектонске плоче Download Run now
Plinko-sandsynlighed (HTML5) HTML Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5) Download Run now
Plinko sandsynlighed Flash РАСПОДЕЛА ВЕРОВАТНОЋЕ Download Run now
Projektil-bevægelse (HTML5) HTML Кретање пројектила  (HTML5) Download Run now
Projektil-bevægelser Flash Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! ) Download Run now
Proportions-legeplads (HTML5) HTML Игралиште пропорције (HTML5) Download Run now
Kvante-tunnelering og bølgepakker Java КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ Download Run now
Kvantum-bølge-interferens Java КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Download Run now
Udstrålende ladning Flash Зрачење наелектрисања у кретању Download Run now
Aldersbestemmelse og radioaktivitet Java ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА Download Run now
Radiobølger & elektromagnetiske felter Java РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ Download Run now
Reaktanter, produkter og rester (HTML5) HTML Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5) Download Run now
Reaktanter, produkter og rester Java РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ Download Run now
Reaktioner og størrelser Java ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ Download Run now
Modstand i en tråd (HTML5) HTML Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) Download Run now
Modstand i en tråd Flash Омов закон Download Run now
Resonans Flash Резонанца Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ Download Run now
Mariehønerundtur Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ Download Run now
Rutherford-spredning (HTML5) HTML Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) Download Run now
Rutherford spredning Java Радерфордово (Rutherford) расејање Download Run now
Selv-kørende partikkel-model Java МОДЕЛ САМОПОКРЕТНИХ ЧЕСТИЦА Download Run now
Halvledere Java ПОЛУПРОВОДНИЦИ Download Run now
Signalkredsløb Java Сигнал и проводник Download Run now
Salt & opløslighed Java СОЛИ & ОТАПАЊЕ Download Run now
Lyd Java Звучни таласи Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML Стања материје (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer Java Агрегатна стања Download Run now
Stoftilstande: Basis (HTML5) HTML Стања материје: основе (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer: Indledning Java Агрегатна стања : основни ниво Download Run now
Stern-Gerlach Eksperimentet Flash ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Download Run now
Udstræk DNA Java ИСТЕЗАЊЕ DNA Download Run now
Sukker og saltopløsninger Java Раствори шећера и соли Download Run now
Rampen Java Стрма раван Download Run now
Drejningsmoment Java МОМЕНТ СИЛЕ Download Run now
John TraVoltage Java ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) Download Run now
Enhedscirklen (HTML5) HTML Тригонометријска кружница (HTML5) Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML Хидростатички притисак (HTML5) Download Run now
Under tryk Java Хидростатички притисак Download Run now
Stykpris (HTML5) HTML Пијаца, шопинг а и трка (HTML5) Download Run now
Vektor-addition (HTML5) HTML Сабирање вектора (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Сабирање вектора Download Run now
Vektor-addition: Ligninger (HTML5) HTML Сабирање вектора: Једначине (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens (HTML5) HTML Интерференција таласа (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens Java Интерференција таласа Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) Download Run now
Stående bølge Flash ТАЛАС НА ЖИЦИ Download Run now
Bølger: Intro (HTML5) HTML Таласи - Увод (HTML5) Download Run now